Ръководител катедра
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : 94

Наименование: Национална олимпиада по испански език

Ръководител: доц. д-р Даниела Кох- Кожухарова

Колектив: гл.ас. Станимир Мичев, НБУ, ас. Венета Сиракова, НБУ, Рая Данон, преп. в 164 г-я с преподаване на испански език "Сервантес", Илина Илиева, преп. по испански език в 1-а гимназия с преподаване на испански език.

Описание: Олимпиадите по езици се организират ежегодно от МОМН, комисиите се назначат със заповед на Министъра на МОМН, провеждат се в 3 кръга, като на националния кръг се излъчват лауреати

Начало: 15.02.2011

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национална програма

Наименование: Организация и провеждане на националната олимпиада по испански език

Доказателство за участие /номинация/: заповед на министъра на МОНМ

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Матури по испански език

Място на провеждане: гр. София

Организатор: МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: референт г-жа Веселина Ганева, държавен експерт, каб. 546, тел. 0888988246 / - експерт-оценител,оценител

Дата на провеждане: 12.05. 2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 54

Място на провеждане: София, България

Организатор: СУ "Св. Кл. Охридски"

Автор/и: доц. д-р Даниела Кох- Кожухарова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 154-165

Дата на провеждане: 21.10.2011

Дата на публикуване: 28.12.2011

Наименование на научния форум: 50 год," Испанска филология" в СУ "Св. Кл. Охридски"

Тема: Un recetario más para conseguir la felicidad:un recetario ora fabuloso, ora erudito, pero siempre emocionalmente inteligente, el de un argentino perspicaz, Enrique Mariscal

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2009-4774/007-001 YT7 PSIQ7

Място на провеждане: София, България

Организатор: г-жа Любка Йонкова, Bulgaria training

Автор/и: д-р Даниела Кох-Кожухарова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 25-33

Дата на провеждане: 14.01.2011

Дата на публикуване: 15.06.2011

Наименование на научния форум: seminar of European Project "E-youth- European Youth Co-operates in underlining their Territorial Heriage"

Тема: Обучението в УНСС: редовно, дистанционно, продължаващо

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 73

Място на провеждане: Люксембург

Организатор: Институт Робер Шуман към ЕП

Автор/и: доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 99-108

Дата на провеждане: 5.11.2011

Дата на публикуване: 28.12.2011

Наименование на научния форум: Семинар на тема The roots of the European Union

Тема: Current social and political landscape in Bg

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: Изготвяне на регламент за провеждане на националната Олимпиада по испански език

Отговорна институция: МОМН

Доказателство: представяне при поискване, референт г-жа Веселина Ганева, държавен експерт, каб. 546, тел. 0888988246

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 11.02.2010

Място на провеждане: П051

Университет: УНСС

Факултет: МИП

Катедра: ЧЕПЛ

Доказателство: заповед № 20/12.01.2010

Забележка:

Брой: 5

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 2009-4774/007-001YT7PSIQ7

Наименование: E: Youth- European Youth co-operates in underlining their territorial heritage

Ръководител: г-жа Любка Йонкова, Project Manager

Колектив: г-ца Елизабет Кунева, Technical Assistant

Описание: Projects encouraging creativity and innovation in the youth sector

Дата на подаване: 4.12.2009

Вх. №: 2009-4774/007-001YT7PSIQ7

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Матура

Място на провеждане: МОМН, София

Организатор: МОМН

Роля в проявата /доказателства за участие/: съставител на експертна оценка на матурата по испански език. Референт г-жа Веселина Ганева, държавен експерт в МОМН за испански, френски и италиански език, Дирекция „ Образователни програми и образователно съдържание”, каб. 585.

Дата на провеждане: 15.05.2010

Забележка: Заповед на Министъра на МОМН РД 09331/23.03.2010/

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 54

Място на провеждане: София, България, СУ” Св. Климент Охридски”

Организатор: СУ” Св. Климент Охридски”, Instituto Cervantes, Sofia

Автор/и: доц. д-р Даниела Кожухарова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15-24

Дата на провеждане: 20.10.2010

Дата на публикуване: 15.05.2011

Наименование на научния форум: „ 200 год. от независимостта на Венецуела, Аржентина, Чили и Перу”

Тема: Черната легенда за завоюването и колонизацията на Америка – етична оценка и двуполюсност на гледната точка”, на испански език

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: 3

Година: 2010 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: Разработка и актуализация на формата и методиката за изготвяне и оценяване на материалите по испански език за Националната олимпиада по испански език.

Отговорна институция: МОМН

Доказателство: референт г-жа Веселина Ганева, държавен експерт в МОМН за испански, френски и италиански език, Дирекция „ Образователни програми и образователно съдържание”, каб. 585. Заповед на Министъра на МОМН РД 092016/04.12.2009

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Доклади пред първата национална междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”

Автор/и: 44 автора от различни университети в България

Доказателство: гл.ас. Ст. Мичев, Директор на Центъра за „Чужди езици”, НБУ, ко-съставител на сборника

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на национален проект (бр. проекти)

Номер : 23

Наименование: Национална Олимпиада по испански език, МОМН

Ръководител: доц. д-р Даниела Кожухарова, ръководител катедра „ЧЕПЛ”, УНСС

Колектив: гл.ас. Ст. Мичев, Директор на Центъра за „Чужди езици”, НБУ; ас. Венета Сиракова, НБУ; Галина Хитрова, 164 гимназия с преп. на испански език;Илина Илиева, учителка но испански език.

Описание: Олимпиадите по испански език се провеждат традиционно от 20 год. в три кръга- общински, областен, и национален. Националната 5-членна комисия се определя със заповед на Министъра на Образованието за всяка учебна година. Тя изготвя и конкурсните

Дата на подаване: 4.12.2009

Вх. №: Заповед на Министъра на МОМН РД 092016/04.12.2009

Забележка: материали за регионалния и националния кръг, арбитрира регионалния и провежда националния кръг. Излъчва лауреат(и). Обичайно Посолството на кралство Испания в България раздава награди на най-добре представилите се ученици.

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : 23

Наименование: Национална Олимпиада по испански език, МОМН

Ръководител: доц. д-р Даниела Кожухарова, ръководител катедра „ЧЕПЛ”, УНСС

Колектив: гл.ас. Ст. Мичев, Директор на Центъра за „Чужди езици”, НБУ; ас. Венета Сиракова, НБУ; Галина Хитрова, 164 гимназия с преп. на испански език; Илина Илиева, учителка но испански език.

Описание: Олимпиадите по испански език се провеждат традиционно от 20 год. в три кръга- общински, областен, и национален. Националната 5-членна комисия се определя със заповед на Министъра на Образованието за всяка учебна година

Начало: 4.12.2009

Край: 4.05.2010

Забележка: (Заповед на Министъра на МОМН РД 092016/04.12.2009).Тя изготвя и конкурсните материали за регионалния и националния кръг, арбитрира регионалния и провежда националния кръг. Излъчва лауреат(и).

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 85

Място на провеждане: Мадрид, Испания, Университет „Комплутенсе”

Организатор: г-н Луис Делгадо, зам. Генерален Директор за „Модернизация на университетските изследвания” в Испания и домакин на конференцията

Роля в проявата /доказателства за участие/: координатор на участниците за България по покана на г-жа Селия Арана - съветник по културните въпроси на посолството на Испания в България;

Дата на провеждане: 20.04.2010

Наименование на научния форум: „Интернационализация на висшето образование. Перспективи отвъд 2020”

Забележка: Отчетен доклад до Ректора на УНСС, почетен участник във форума в качеството му на Председател на Съвета на Ректорите.