Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: всеки ден от понеделник до петък в платфотмата Teams след предварителна уговорка по служебната електронна поща; every workday on the Teams platform following an appointment through UNWE email account

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 19.30 - 21.00 5026 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 2056 Финансови модели Международни финанси и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л събота 9.00 - 12.15 2061 Финансови модели Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2056 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2056 Финансови модели Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2056 Финансови модели Финансов мениджмънт - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800