Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Вторник 9:00 - 10:30 и Сряда 8:30 - 10:00 онлайн в MS Teams, включително и в друго време по предварителна уговорка; Online consultations: from 9:00 am till 10.30 am on Tuesdays and from 8:30 till 10:00 on Wednesdays on MS Teams

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 5039 Финансови модели Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда [от 3.2.2021 г. до 24.2.2021 г.] 17.45 - 21.00 5039 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда [от 10.3.2021 г. до 24.3.2021 г.] 17.45 - 21.00 5039 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда [от 31.3.2021 г. до 31.3.2021 г.] 17.45 - 19.15 5039 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Финансови модели Финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Финансови модели Финансов мениджмънт - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800