Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: всеки ден от понеделник до петък в платфотмата Teams след предварителна уговорка по служебната електронна поща; every workday on the Teams platform following an appointment through UNWE email account
Часове за консултации: всеки ден от понеделник до петък в платфотмата Teams след предварителна уговорка по служебната електронна поща; every workday on the Teams platform following an appointment through UNWE email account