Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Вторник 9:00 - 10:30 и Сряда 8:30 - 10:00 онлайн в MS Teams, включително и в друго време по предварителна уговорка; Online consultations: from 9:00 am till 10.30 am on Tuesdays and from 8:30 till 10:00 on Wednesdays on MS Teams
Часове за консултации: Вторник 9:00 - 10:30 и Сряда 8:30 - 10:00 онлайн в MS Teams, включително и в друго време по предварителна уговорка; Online consultations: from 9:00 am till 10.30 am on Tuesdays and from 8:30 till 10:00 on Wednesdays on MS Teams