Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Вторник 9:00 - 10:30 и Сряда 8:30 - 10:00 онлайн в MS Teams, включително и в друго време по предварителна уговорка; Online consultations: from 9:00 am till 10.30 am on Tuesdays and from 8:30 till 10:00 on Wednesdays on MS Teams

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна редовна 30.5.2021 г. 12.00 - 15.00 2056 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 30.5.2021 г. 9.00 - 12.00 2056 Финансови модели Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 4.6.2021 г. 16.00 - 18.00 5026 Финансови модели Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 4.6.2021 г. 18.00 - 20.00 5026 Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48