Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: всеки ден от понеделник до петък в платфотмата Teams след предварителна уговорка по служебната електронна поща; every workday on the Teams platform following an appointment through UNWE email account

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » годишна поправителна 15.6.2020 г. 16.00 - Финансови модели Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 15.6.2020 г. 16.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 11.00 - 12.00 Основи на финансите Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 11.00 - 12.00 Основи на финансите Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 11.00 - 12.00 Основи на финансите Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 11.00 - 12.00 Основи на финансите Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 19.6.2020 г. 11.00 - 12.00 Парична теория и парична политика - първо ниво Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » годишна поправителна 21.6.2020 г. 10.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 21.6.2020 г. 10.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 21.6.2020 г. 10.00 - Финансови модели Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 21.6.2020 г. 10.00 - Финансови модели Международни финанси и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 13.00 - Основи на финансите Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133