Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Диана Илиева Копева

Проф. д-р Диана Илиева Копева

Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 294
Кабинет: 1070
Консултации: Вторник 10:00 - 12:00; Сряда 14:00 - 16:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 3063 Оценка на природните ресурси Екоикономика бакалаври редовно 174 17400
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 П035 Предприемачество в агробизнеса Аграрен бизнес бакалаври редовно 174 17400
Онлайн занятие » У вторник 12.30 - 14.00 П047 Предприемачество в агробизнеса Аграрен бизнес бакалаври редовно 174 1723