Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Диана Илиева Копева

Проф. д-р Диана Илиева Копева

Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 294
Кабинет: 1070
Консултации: Вторник 10:00 - 12:00; Сряда 14:00 - 16:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 11.00 - Предприемачество в агробизнеса Аграрен бизнес редовно бакалавър 174
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 13.00 - Оценка на природните ресурси Екоикономика редовно бакалавър 174
условна сесия 15.6.2020 г. 10.30 - 11.30 Управление на проекти Предприемачество редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.30 - 11.30 Управление на проекти Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.30 - 11.30 Управление на проекти Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.30 - 11.30 Управление на проекти Аграрен бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 12.00 - Предприемачество в агробизнеса Аграрен бизнес редовно бакалавър 174
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 14.00 - Оценка на природните ресурси Екоикономика редовно бакалавър 174