Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник нечетна 10.45 - 12.15 2100 (карта) Международно частно право Право бакалаври редовно 615 6076
У вторник четна 10.45 - 12.15 2100 (карта) Международно частно право Право бакалаври редовно 615 6075
Л вторник 12.30 - 14.00 110К (карта) Международно частно право Право бакалаври редовно 616 61600
У вторник нечетна 14.15 - 15.45 3050 (карта) Международно частно право Право бакалаври редовно 615 6077
У вторник четна 14.15 - 15.45 3050 (карта) Международно частно право Право бакалаври редовно 615 6074
Л вторник 16.00 - 17.30 3074 (карта) Международно частно право Право бакалаври редовно 615 61500
Л сряда 15.00 - 17.30 3048 (карта) Международно морско право Право бакалаври редовно 615 ММП
Л сряда 15.00 - 17.30 3048 (карта) Международно морско право Право бакалаври редовно 616 ММП