Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 09.00 - 12.15 П036 Международно частно право Международни отношения бакалаври редовно 314 31400
Л петък 18.30 - 21.00 3007 Международно търговско право Международни финанси и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 4.5.2019 г. - 5.5.2019 г. 9.00 - 15.45 4041 Международно търговско право Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800