Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Диана Маринова Маринова

Доц. д-р Диана Маринова Маринова

Служебен E-mail: dmarinova@unwe.bg
Личен E-mail: diana_marinova9@abv.bg
Телефон: 0899286222
Кабинет: 4065

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 П037 Дипломатическо и консулско право Европеистика бакалаври редовно 317 31700
Л вторник 09.00 - 12.15 П037 Дипломатическо и консулско право Международни отношения бакалаври редовно 317 31700
Л вторник 12.30 - 14.00 3048 Международно морско частно право Право бакалаври редовно 609 ММЧП
Л вторник 12.30 - 14.00 3048 Международно морско частно право Право бакалаври редовно 610 ММЧП
Л петък 18.30 - 21.00 4004 Международно търговско право Международни финанси и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3061 Международно търговско право Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 29.3.2020 г. 9.00 - 14.00 3061 Международно търговско право Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800