Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Диана Маринова Маринова

Доц. д-р Диана Маринова Маринова

Служебен E-mail: dmarinova@unwe.bg
Личен E-mail: diana_marinova9@abv.bg
Телефон: 0899286222
Кабинет: 4065