Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Часове за консултации: Петък от 9.00 ч. до 12.00 ч.