Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
6.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4052 Международно търговско право Международни финанси и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
11.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3060 Международно търговско право Международни финанси и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
11.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3060 Международно търговско право Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
13.6.2019 г. 9.00 - 13.00 П036 Международно частно право Международни отношения редовно бакалавър 314
22.6.2019 г. 9.00 - 12.00 4056 Международно частно право Международни отношения редовно бакалавър 314
23.6.2019 г. 10.00 - 12.00 5006 Международно търговско право Международни финанси и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
23.6.2019 г. 10.00 - 12.00 5006 Международно търговско право Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
29.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2121 Международно частно право Международни отношения редовно бакалавър 314
30.6.2019 г. 11.00 - 14.00 2030 Международно частно право Право редовно бакалавър 607
30.6.2019 г. 11.00 - 14.00 2030 Международно частно право Право редовно бакалавър 608