Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток