Университетски блог на доц. д-р Доброслав Емилов Моллов

     

Академичен сайт на доц. д-р

ДОБРОСЛАВ МОЛЛОВ

   

http://demollov.free.bg

 
Информацията в сайта е предназначена за студенти,
дипломанти, специалисти, както и за всички,
които искат да научат повече за международния бизнес 
и съвременните насоки в неговото развитие.
 
 
 
 
 
 
 
Полезни сайтове: