Научен секретар
Катедра "Частноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 09.00 - 10.30 5023 (карта) Вещно право Право бакалаври редовно 617 6082
У четвъртък 10.45 - 12.15 2120 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 6095
У четвъртък 12.30 - 14.00 2109 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 6094
У четвъртък 14.15 - 15.45 П046 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 6098
У петък 10.45 - 12.15 3033 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 6099
У петък 12.30 - 14.00 5022 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 6096
У петък 14.15 - 15.45 П046 (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. бакалаври редовно 620 6097
У петък 16.00 - 17.30 3050 (карта) Вещно право Право бакалаври редовно 617 6081