Съвместни лекции

Доц. д-р Донка Никова, преподавател от катедра "Икономическа социология"- ОФ, посети в периода 28 февруари-05 март 2016г. Университета на Никозия, Кипър, и изнесе кратък лекционен курс на тема, представяща България в европейски контекст. Посещението бе осъществено в рамките на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“, за която  по договора с Университета на Никозия, доц. Никова е координатор.
Доц. д-р Донка Никова, преподавател от катедра “Икономическа социология”- ОФ, посети в периода 28 февруари-05 март 2016г. Университета на Никозия, Кипър, и изнесе кратък лекционен курс на тема, представяща България в европейски контекст. Посещението бе осъществено в рамките на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“, за която по договора с Университета на Никозия, доц. Никова е координатор.
По време на мобилността си в Кипър, доц. Никова по  участва в посещение на културни и исторически паметници.
По време на мобилността си в Кипър, доц. Никова участва в посещение на културни и исторически паметници.
В рамките на свое посещение в Технологичния образователен институт на Лариса, Гърция доц. Никова се срещна със свои колеги, с които обмени интересни идеи и опит. Доц. Никова се включи в лекция на колегата си д-р Аспридис пред студенти от сп."Управление на човешките ресурси", факултет"Бизнес и управление".
В рамките на преподавателската мобилност по програма Еразъм в Технологичния образователен институт на Лариса, Гърция, в периода 30/05/2016-03/06/2016 доц. Никова проведе цикъл лекции на тема “Social Aspects Of Labour Relations” и се срещна със свои колеги от факултет “Бизнес и управление”, с които обмени интересни идеи и опит.
Публична лекция на тема „Разговори с топ професионалисти в сферата на разузнаването от САЩ, Русия и Европа” изнесе ген. Тодор Бояджиев в рамките на лекционния курс по Социална психология, воден от доц.д-р Донка Никова.
Лекция на тема „Статистическа обработка чрез използване на софтуеърни инструменти като Minitab и SPSS“ изнесе д-р Димитриос Целиос от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Лекцията бе изнесена в рамките на лекционния курс по Икономическа социология /семинарни занятия по раздел ЕСИ – обработка на резултатите от изследването/, воден от доц.д-р Донка Никова, к-ра Икономическа социология, ОФ на УНСС. Д-р Димитриос Целиос гостува в УНСС в рамките на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване.
Лекция на тема „Статистическа обработка чрез използване на софтуеърни инструменти като Minitab и SPSS“ изнесе д-р Димитриос Целиос от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Лекцията бе изнесена в рамките на лекционния курс по Икономическа социология /семинарни занятия по раздел ЕСИ – обработка на резултатите от изследването/, воден от доц.д-р Донка Никова, к-ра Икономическа социология, ОФ на УНСС. Д-р Димитриос Целиос гостува в УНСС в рамките на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване.
Лекция на тема „Принципи в управлението на човешките ресурси и приложението им“ изнесе д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция.Лекцията бе изнесена като съвместна в рамките на лекционния курс по Икономическа социология /семинар по тема Социални аспекти на управление на персонала и на ЧР/, воден от доц.д-р Донка Никова, к-ра Икономическа социология, ОФ на УНСС. Д-р Георгиос Аспридис гостува в УНСС в рамките на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване.
Лекция на тема „Принципи в управлението на човешките ресурси и приложението им“ изнесе д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция.Лекцията бе изнесена като съвместна в рамките на лекционния курс по Икономическа социология /семинар по тема Социални аспекти на управление на персонала и на ЧР/, воден от доц.д-р Донка Никова, к-ра Икономическа социология, ОФ на УНСС. Д-р Георгиос Аспридис гостува в УНСС в рамките на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване.
По време на лекция в ТОИ на Тесалия
Доц. д-р Донка Никова, преподавател от катедра “Икономическа социология”- ОФ, посети в периода 24-30 май 2015г.Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция, и изнесе кратък лекционен курс на тема “The Bulgarian Experience On Employee Relations Against Economic Crisis”. Посещението бе осъществено в рамките на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.
Доц. Никова представи пред студентите България, УНСС и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включи презентация и дискусия върху проблематиката.
Доц. Никова представи пред студентите България, УНСС и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включи презентация и дискусия върху проблематиката.
В рамките на своето посещение доц. Никова се срещна и със свои колеги от ТОИ, с които бяха обменени интересни идеи и опит.
В рамките на своето посещение доц. Никова се срещна и със свои колеги от ТОИ, с които бяха обменени интересни идеи и опит.
Доц. Никова участва в учебна екскурзия със студентите и преподавателите от ТОИ на Тесалия, факултет „Управление и икономика“.
Доц. Никова участва в учебна екскурзия със студентите и преподавателите от ТОИ на Тесалия, факултет „Управление и икономика“.
Доц. Никова по време на учебната екскурзия участва в посещение на културни и исторически паметници.
Доц. Никова по време на учебната екскурзия участва в посещение на културни и исторически паметници.