Научни форуми

Доц.д-р Донка Никова на международната научна конференция  „ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ“, проведена в Китен, България, 19 – 21 юни 2015г.
Доц.д-р Донка Никова на международната научна конференция „ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ“, проведена в Китен, България, 19 – 21 юни 2015г.
untitled1
Доц.д-р Донка Никова на втората международна научна конференция „ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ“, проведена в Китен, България, 16 – 20 юни 2016г.

2016 1ва Международна конференция за съвременни социални науки, Ретимно, Гърция

2016 3та Международна конференция “Туризъм, култура и наследство в умната икономика”, Атина, Гърция

2016  3та Международна конференция по образование и социални науки, Истанбул, Турция

2016, 2ра Международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, Китен, България

2015, 5та Международна конференция по социални науки, Рим, Италия

2015,  Юбилейна конференция „Икономическа социология 4.0“. УНСС, София, България

2015, Международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, Китен, България

2012, 10та Алпийско-адриатическа конференция по психология, Линяно Сабиадоро, Италия

2011, 11таЕвропейска конференция по психологическо оценяване, Рига, Латвия

2011, Годишна научна сесия на УНСС, София, България

2010, 9та Алпийско-адриатическа конференция по психология, Клагенфурт, Австрия

2010, Конференция по проблемите на междуинституционалната координация и работата в екип, София, България

2009, 11тиЕвропейски конгрес по психология, Осло, Норвегия

2009, 1ва Национална конференция «Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст», УНСС и Институт за философски изследвания – БАН, София, България

2008, 29ти Международен конгрес по психология, Берлин, Германия

2007, 10тиЕвропейски конгрес по психология, Прага, Чехия

2005, 10тиКонгрес за психологически изследвания, Йоанина, Гърция

2005, 3таКонференция «Образователни иновации и конкурентоспособност на икономическите кадри », УНСС, София, България