Приложни обучения

”Конфликтът – общуване като социално взаймодействие” – обучение на адвокати, ЦОА „Кръстю Цончев” към ВАС – гр.София

„Социално общуване, социално взаимодействие” – обучение на здравния персонал, работещ в училищата в гр.София, БАПЗГ – РК – гр.София със СО на ДУЗ – София-град – ФСЗ към КНСБ

„Социално общуване, социално взаимодействие” – обучение на здравния персонал, работещ в детски ясли и детски градини в гр.София, БАПЗГ – РК – гр.София със СО на ДУЗ – София-град – ФСЗ към КНСБ

„Психичното развитие на детето от 0г. до 6-7г.” – обучение на здравния персонал, работещ в детски ясли и детски градини в гр.София, БАПЗГ – РК – гр.София със СО на ДУЗ – София-град – ФСЗ към КНСБ

„Психичното развитие на детето от 7г. до 18г.” – обучение на здравния персонал, работещ в училищата в гр.София, БАПЗГ – РК – гр.София със СО на ДУЗ – София-град – ФСЗ към КНСБ

„Конфликтът като общуване при децата от 0г. до 6-7г.” – обучение на здравния персонал, работещ в детски ясли и детски градини в гр.София, БАПЗГ – РК – гр.София със СО на ДУЗ – София-град – ФСЗ към КНСБ

„Конфликтът като общуване при децата от 7г. до 18г.” – обучение на здравния персонал, работещ в училищата в гр.София, БАПЗГ – РК – гр.София със СО на ДУЗ – София-град – ФСЗ към КНСБ