Учебно-преподавателска дейност

Водени в България лекционни курсове с разработени учебни програми

Магистърска степен на обучение 

Личност и социална структура

Управление на стреса и организационна продуктивност

Бакалавърска степен на обучение 

Социална психология

Социално взаимодействие, социометрия

Икономическа психология

Психология на иновационната дейност

Психология на управлението

Когнитивна психология

Консултативна психология

Психологическа диагностика с практикум

Икономическа социология

Водени в чужбина лекционни курсове с разработени учебни програми

Тeaching programme “Strategic Thinking in Management and Business”

Тeaching programme “Innovation and Innovative Activity”

Тeaching programme “Empirical Research of Innovative Activity”

Тeaching programme “Personal Parameters of Innovative Activity of Students”

Тeaching programme “Long-term Motivation As A Personal Parameter of Innovative Activity of Students”

Тeaching programme “The Bulgarian Experience On Employee Relations Against Economic Crisis”

Тeaching programme “Bulgaria in European Context”

Тeaching programme “Social Aspects of Labour Relations”