Донка Атанасова Никова

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

Служебен E-mail: donka@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 437, +359884903653
Кабинет: 2103
Консултации: понеделник 7.45-10.45

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Никова, Д.
Заглавие: Адаптацията на студентите от УНСС към средата(емпирично изследване).
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически алтернативи, том 25, бр.3
Страници от-до: 64–77
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Никова, Д.
Заглавие: Адаптацията на студентите от УНСС към средата(емпирично изследване).
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически алтернативи, том 25, бр.3
Страници от-до: 64–77
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Никова, Д.
Заглавие: Психодинамични и феноменологични възгледи по проблема за сънищата /кратък преглед/.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Психология-теория и практика, бр.1.
Страници от-до: 5-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ПсЖ
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : -
Наименование: Европейска програма Еразъм
Ръководител: -
Колектив: -
Описание: Европейска програма Еразъм за мобилност с цел преподаване
Начало (година): 2019
Начало (месец): 05
Край (година): 2019
Край (месец): 05
Забележка: -

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : O13/ERASMUS-PLUS-2017/AM
Наименование: Erasmus
Ръководител: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Колектив: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Описание: ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
Начало (година): 2018
Начало (месец): 05
Край (година): 2018
Край (месец): 05
Забележка: University of Granada - Faculty of Education and Humanities of Ceuta

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : O13/ERASMUS-PLUS-2017/AM
Наименование: Erasmus
Ръководител: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Колектив: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Описание: ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
Начало (година): 2018
Начало (месец): 05
Край (година): 2018
Край (месец): 05
Забележка: University of Granada - Faculty of Education and Humanities of Ceuta

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Nikova D., Sdrolias L., Anyfantis I., Koukoubliakos I., Meleas I.
Заглавие: The importance of human resource management for the development of effective corporate culture in hotel units.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy
Страници от-до: pp.183-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Springer International Publishing
Място на публикуване (град, държава): Germany
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 20
Забележка: не

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : ....../ERASMUS -2016-2017/TM
Наименование: ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
Ръководител: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Колектив: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Описание: МОБИЛНОСТГ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ
Начало (година): 2017
Начало (месец): 05
Край (година): 2017
Край (месец): 05
Забележка: ТОИ НА ТЕСАЛИЯ, ГЪРЦИЯ

2017 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : -
Наименование: Адаптацията на студентите към средата /изследване на студенти от България и Гърция/
Ръководител: Донка Атанасова Никова
Колектив: Колективен проект
Описание: Фундаментален
Година на подаване: 2017
Месец на подаване: 02
Вх. №: НИ-2-2017
Забележка: -

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: -

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Никова, Д.
Заглавие: Адаптацията на студентите към средата
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Психология-теория и практика, бр.3.
Страници от-до: 27-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Психология-теория и практика
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Никова, Д.
Заглавие: Тормозът между учениците
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Педагогика, кн..90, бр.5
Страници от-до: 620-639
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АЗ-буки
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Никова, Д.
Заглавие: Адаптацията на студентите към средата
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Психология-теория и практика, бр.3.
Страници от-до: 27-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Психология-теория и практика
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : O13/ERASMUS-PLUS-2017/AM
Наименование: Erasmus
Ръководител: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Колектив: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Описание: ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
Начало (година): 2018
Начало (месец): 05
Край (година): 2018
Край (месец): 05
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikova D., Sdrolias L., Anyfantis I., Koukoubliakos I., Meleas I.
Заглавие: The importance of human resource management for the development of effective corporate culture in hotel units.
Наименование на сборник: Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy
Страници от-до: 183-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Springer International Publishing
Място на публикуване (град, държава): Springer International Publishing
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 20
Забележка: -

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 041/ERASMUS -2015-2016/TM
Наименование: ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
Ръководител: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Колектив: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Описание: МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ
Начало (година): 2016
Начало (месец): 05
Край (година): 2016
Край (месец): 06
Забележка: ТОИ НА ТЕСАЛИЯ, ГЪРЦИЯ

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 002/ERASMUS-PLUS-2015-2016/TM
Наименование: ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
Ръководител: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Колектив: ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
Описание: МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ
Начало (година): 2016
Начало (месец): 02
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка: УНИВЕРСИТЕТ НА НИКОЗИЯ, КИПЪР

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: KNOWLEDGE OF CYPRIOT STUDENTS OF SOCIAL WORK ABOUT AIDS
Автор/и: Stefanos Koffas1 *, Eleni Tsolaki2
Доказателство: ДА
Забележка: International E-Journal of Advances in Social Sciences

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Does personality affect what you do at work? A job task view
Автор/и: -
Доказателство: ДА
Забележка: The International Journal of Human Resource Management

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: The Evaluation of The Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of The Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
Автор/и: Labros Sdrolias1, Evangelia Gkountroumpi2, Stefanos Koffas3*, Dagmar Škodová-Parmová4, Georgios Aspridis5, Ladislav Rolinek6, Zuzana Dvořáková-Líšková7, Dimitrios Belias8
Доказателство: ДА
Забележка: International e-Journal of Advances in Education

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 1st International Conference in Contemporary Social Sciences: eCrisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives
Място на провеждане: Rethymno
Организатор: University of Crete
Автор/и: NIKOVA D., KOFFAS S., ASPRIDIS G., PARMOVA D., SDROLIAS L.
Процент участие в съавторство: 20
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Тема: Health Policy and the Coperception of Individual Responsibility in the Neoliberal Model
Забележка: -

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 3rd International Conference on Education and Social Sciences
Място на провеждане: Istanbul
Организатор: OCERINT
Автор/и: Nikova, D., K. Stefanos, E. Tsolaki, G., Aspridis, L. Sdrolias
Процент участие в съавторство: 20
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 02
Тема: Research About the Sexual Life of Cypriots Students
Забележка: -

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 3nd International Conference on Cultural and Digital Tourism,“Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy”
Място на провеждане: Athens
Организатор: IACUDIT
Автор/и: Nikova D., Sdrolias L., Anyfantis I., Koukoubliakos I., Meleas I.
Процент участие в съавторство: 20
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 05
Тема: The importance of human resource management for the development of effective corporate culture in hotel units
Забележка: -

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“
Място на провеждане: Китен, България
Организатор: СУ Св.Кл. Охридски
Автор/и: Nikova D., D. Belias, A. Koustelios, G. Aspridis, L.Sdrolias, K. Varsanis
Процент участие в съавторство: 17
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Тема: Нuman resource and total quality management influence on the business
Забележка: -

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikova, D., N. Blanas, G., Aspridis, D. Tselios
Заглавие: The ski resorts in the Balkans. The case of Greece
Наименование на сборник: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0
Страници от-до: 293-300
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 25
Забележка: -

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Nikova D., D. Belias, A. Koustelios, G. Aspridis, L.Sdrolias, K. Varsanis
Заглавие: Нuman resource and total quality management influence on the business
Наименование на сборник: Лидерство и организационно развитие
Страници от-до: 592-600
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ „Св.Кл. Охридски“
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 17
Забележка: -

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Nikova, D., K. Stefanos, E. Tsolaki, G., Aspridis, L. Sdrolias
Заглавие: Research About the Sexual Life of Cypriots Students
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International E-journal of Advances in Social Sciences, Vol.2, Issue 4
Страници от-до: 130-135
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): OCERINT International Organization Center of Academic Research
Място на публикуване (град, държава): E-journal
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 20
Забележка: -

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Dr Nikova, D; Dr Aspridis, G. M. & Kyriakou, D
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Employee Relations against Economic Crisis in the Countries of South-East Europe - The case of Bulgaria, Cyprus, Hellas and Romania
Име на списание/издателство: Journal of Management Policies and Practices, Published by American Research Institute for Policy Development
Място на публикуване: Vol. 2, No. 4
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: pp. 113-128
Забележка: no

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международна програма
Вид проява: Международна
Наименование: ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
Доказателство за участие /номинация/: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
Забележка: НЕ

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: ДОНКА АТАНАСОВА НИКОВА
Година на публикуване: 2014
Заглавие: ПРОБЛЕМЪТ "СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ - БЕДНОСТ"
Име на списание/издателство: ПСИХОЛОГИЯ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Място на публикуване: ВАРНА
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 100-108
Забележка: НЕ

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "INTRA-DEPARTMENTAL AND EXPEDITIONARY LEADERSHIP IN AMBIDEXTROUS ORGANIZATIONS: AN INTEGRATED APPROACH TO EXPLORATION AND EXPLOITATION"
Автор/и: for The International Journal of Human Resource Management
Доказателство: да
Забележка: не

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Наименование: „Атитюдът като детерминант на взаимовръзката между рекламата и бранда: психологическо изследване”
Автор/и: Лора Огнянова Топурова
Доказателство: Член на научно жури, назначено със заповед на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Забележка: Становище

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: УЧАСТИЕ В НАУЧНО ЖУРИ
Автор/и: ДОНКА НИКОВА
Доказателство: СТАНОВИЩЕ
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: ДОНКА НИКОВА
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Отчуждението на педагогическия персонал от работа /емпирично изследване/
Име на списание/издателство: ПСИХОЛОГИЯ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Място на публикуване: ВАРНА
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: стр.4-13
Забележка: НЕ

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международна програма
Вид проява: Международна
Наименование: ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"
Доказателство за участие /номинация/: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА АКТИВНОСТ
Забележка: НЕ

Година: 2012 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-53/2009Г.

Наименование: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ/МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ/

Ръководител: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Колектив: НЕ

Описание: НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Дата на подаване: 21.03.2009

Вх. №: 53

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-53/2009Г.

Наименование: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ/МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ/

Ръководител: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Колектив: НЕ

Описание: НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Начало: 21.03.2009

Край: 12.12.2011

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-53/2009Г.

Наименование: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ/МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ/

Ръководител: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Колектив: НЕ

Описание: НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Начало: 21.03.2009

Край: 12.12.2011

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Доказателство за участие /номинация/: М.МАЙ 2012Г. ТЕИ ЛАРИСА-ГЪРЦИЯ

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: НИКОВА ДОНКА

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ /МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ/

Име на списание/издателство: АВАНГАРД

Място на публикуване: СОФИЯ

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 130 СТР. ОТ 1 - ДО 130

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: НИКОВА ДОНКА

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩНОСТИ, ЯВЛЕНИЯ/КРАТЪК ЛЕКЦИОНЕН КУРС/

Име на списание/издателство: СТОПАНСТВО

Място на публикуване: СОФИЯ

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 88 СТР. ОТ 1 - ДО 88

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

Име на списание/издателство: ПСИХОЛОГИА-ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Място на публикуване: ВАРНА, БР.3

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: ОСЕМ, ОТ 120 ДО 128

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ДЪЛГОСРОЧНАТА МОТИВАЦИЯ - ЛИЧНОСТНО-ПСИХИЧНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНСС

Име на списание/издателство: ИКОНОМИЧЕСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Място на публикуване: СОФИЯ, БР.5

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: ОТ 79 ДО 95

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 81

Място на провеждане: УНСС

Организатор: УНСС

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: ОТ 191 ДО 199

Дата на провеждане: 16.12.2011

Дата на публикуване: 16.12.2011

Наименование на научния форум: ГОДИШНА НАУЧНА СЕСИЯ НА УНСС

Тема: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ/МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ/

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Година на публикуване: 2012

Заглавие: АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ КАТО ВЪЗМОЖЕН ЛИЧНОСТЕН ПАРАМЕТЪР НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

Име на списание/издателство: ПСИХОЛОГИА-ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Място на публикуване: ВАРНА, БР.1

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 41-149

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 81

Място на провеждане: УНСС

Организатор: УНСС

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 191-199

Дата на провеждане: 16.12.2011

Дата на публикуване: 16.12.2011

Наименование на научния форум: ГОДИШНА НАУЧНА СЕСИЯ НА УНСС

Тема: ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ/МОТИВАЦИЯ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ/

Забележка: НЕ

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Година на публикуване: 2012

Заглавие: ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ И ДЪЛГОСРОЧНАТА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ УНСС /ЕМПИРИЧНОПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ/

Име на списание/издателство: ИКОНОМИЧЕСКИ АЛТЕРНАТИВИ

Място на публикуване: СОФИЯ

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14

Забележка: ПОД ПЕЧАТ

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 192

Място на провеждане: РИГА, ЛАТВИЯ

Организатор: УНИВЕРСИТЕТ НА РИГА И ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ

Автор/и: ГЛ.АС.Д-Р ДОНКА НИКОВА

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 2

Дата на провеждане: 01.09.2011

Дата на публикуване: 10.09.2011

Наименование на научния форум: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ

Тема: ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

Забележка: НЕ

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-53/2009

Наименование: Иновационна активност на студентите /мотивация и личностни измерения/

Ръководител: гл.ас.д-р Донка Никова

Колектив: Не

Описание: Научно изследване

Начало: 21.03.2009

Край: 12.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Донка Никова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Екип и работа в екип / кратък анализ/

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: Сборник "Междуинститтуционална координация и работа в екип

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Забележка: под печат

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Международна програма Еразъм, Финансово споразумение №004/Erasmus- 2009/ TM, 03.05-2010- 07.05.2010

Доказателство за участие /номинация/: Лекционен цикъл "Иновации и новационна активност", Т.Е.И. Лариса, Гърция

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-53/2009

Наименование: «Иновационната активност на студентите /личностни измерения и мотивация/».

Ръководител: гл.ас.д-р Донка Никова

Колектив: не

Описание: Научно изследване

Начало: 21.03.2009

Край: 12.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Донка Никова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Дългосрочната мотивация на студентите. Психология-теория и практика,

Име на списание/издателство: Варна, Психология-журнал

Място на публикуване: сп. Психология - теория и практика

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 4

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Nikova-Tsioutsiou

Година на публикуване: 2010

Заглавие: The Long-term Motivation As A Personal Parameter Of Innovative Activity Of Students,

Име на списание/издателство: IJACP

Място на публикуване: REVIEW OF PSYCHOLOGY, VOL 17.2

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 2 Р

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: гл.ас.д-р Донка Никова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Проблеми на социалната психология /кратък лекционен курс

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 102стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 73

Място на провеждане: Алпийско-адриатически университет гр. Клагенфурт - Австрия

Организатор: Алпийско-адриатическа университетска асоциация

Автор/и: гл.ас.д-р Донка Никова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1

Дата на провеждане: 16.09.2010

Дата на публикуване: 17.09.2010

Наименование на научния форум: _-та Алпийско-адриатическа конференция по психология, гр. Клагенфурт - Австрия

Тема: Дългосрочната мотивация като личностно измерение на иновационната активност на студентите

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Международна програма Еразъм, Финансово споразумение №004/Erasmus- 2009/ TM, 03.05-2010- 07.05.2010

Доказателство за участие /номинация/: Лекционен цикъл "Иновации и новационна активност", Т.Е.И. Лариса, Гърция

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Донка Никова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Академичната мотиваця на студентите. Сп. Психология- теория и практика, 1,

Име на списание/издателство: изд.Психология журнал

Място на публикуване: България, Варна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 73 до 77

Забележка: