Научни интереси: Психология на иновационната дейност; психология на управлението; социална, икономическа и бизнес психология; психология на консултантската дейност; социално-психологическо изследване, организационна психология