Донка Атанасова Никова

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

Служебен E-mail: donka@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 437, +359884903653
Кабинет: 2103
Консултации: понеделник 7.45-10.45
Научни интереси: Психология на иновационната дейност; психология на управлението; социална, икономическа и бизнес психология; психология на консултантската дейност; социално-психологическо изследване, организационна психология