Донка Атанасова Никова

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

Служебен E-mail: donka@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 437, +359884903653
Кабинет: 2103
Консултации: понеделник 7.45-10.45

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 2009 Икономическа социология Икономика и бизнес бакалаври редовно 143 14300
Л понеделник 16.00 - 17.30 3033 Социално взаимодействие и социометрия Социология бакалаври редовно 409 40900
Л понеделник 17.45 - 21.00 3061 Психологическо бизнес консултиране Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 10.45 - 14.00 5022 Икономическа психология Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 40800