Донка Атанасова Никова

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

Служебен E-mail: donka@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 437, +359884903653
Кабинет: 2103
Консултации: понеделник 7.45-10.45

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.45 ПИС219 Социално взаимодействие и социометрия Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 17.30 П046 Икономическа психология Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2111 Психологическо бизнес консултиране Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800