Донка Атанасова Никова

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

Служебен E-mail: donka@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 437, +359884903653
Кабинет: 2103
Консултации: понеделник 7.45-10.45

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.45 5023 Социална психология Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 40800
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 19.15 3074 Социална психология Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 411 Социална псих.
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 19.15 3074 Социална психология Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 517 Социална псих.
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 19.15 3074 Социална психология Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 518 Социална псих.