Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.45 2093 Социална психология Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 2019 Социална психология Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 412 Соц. психолог.
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 2019 Социална психология Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 Соц. психолог.
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 2019 Социална психология Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 Соц. психолог.