Донка Атанасова Никова

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

Служебен E-mail: donka@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 437, +359884903653
Кабинет: 2103
Консултации: понеделник 7.45-10.45

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 15.1.2021 г. 12.00 - 14.00 2119 Социално взаимодействие и социометрия Социология редовно бакалавър 410
зимна редовна 15.1.2021 г. 14.00 - 16.00 2119 Икономическа психология Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2119 Психологическо бизнес консултиране Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18