Научен секретар
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Димитрина Николаева Папагалска

Гл.ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Служебен E-mail: dpapagalska@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076
Консултации: Понеделник: 10.30 - 11.30 Петък 12.30-13.30
Научни интереси: интелектуална собственост, авторско право и сродните му права, телевизионния бизнес, управление и трансфер на организационно знание