Научен секретар
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Димитрина Николаева Папагалска

Гл.ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Служебен E-mail: dpapagalska@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076
Консултации: Понеделник: 10.30 - 11.30 Петък 12.30-13.30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 08.00 - 10.30 И406 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 109 10900
Л понеделник 12.20 - 14.50 208К (карта) Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Л петък 09.00 - 12.15 5008 (карта) Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 192 19200