Научен секретар
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Димитрина Николаева Папагалска

Гл.ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Служебен E-mail: dpapagalska@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076
Консултации: Понеделник: 15.00-16.00 Четвъртък: 12.00-13.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 13.20 - 15.50 5004 (карта) Интелектуална собственост Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л понеделник 13.20 - 15.50 5004 (карта) Интелектуална собственост Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л понеделник 15.55 - 18.25 203К (карта) Интелектуална собственост Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Л понеделник 15.55 - 18.25 203К (карта) Интелектуална собственост Икономика на търговията бакалаври редовно 177 17700
Л вторник 09.00 - 11.30 303К (карта) Интелектуална собственост Екоикономика бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 09.00 - 11.30 303К (карта) Интелектуална собственост Аграрен бизнес бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 09.00 - 11.30 303К (карта) Интелектуална собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 09.00 - 11.30 303К (карта) Интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 11.35 - 14.05 2009 (карта) Интелектуална собственост Бизнес икономика бакалаври редовно 172 17200
Л вторник 11.35 - 14.05 2009 (карта) Интелектуална собственост Индустриален бизнес бакалаври редовно 172 17200
Л вторник 11.35 - 14.05 2009 (карта) Интелектуална собственост Предприемачество бакалаври редовно 172 17200
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3073 (карта) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес бакалаври редовно 143 14300
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3061 (карта) Управление и трансфер на знание в организацията Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л петък 10.45 - 12.15 2029 (карта) Научна етика Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 15400
Л петък 12.30 - 14.00 3008 (карта) Научна етика Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 126 12600