Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У сряда 10.45 - 12.15 ИТИБ Практики в бизнеса с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 1659
Л 24.3.2019 г. 9.00 - 14.00 303 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 724 72400