Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 16.45 1084 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 153 15300
Л вторник 17.45 - 20.15 3008 Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 Инт.собственост
Л вторник 17.45 - 20.15 3008 Интелектуална собственост Международни отношения бакалаври редовно 316 Инт.собственост
Л вторник 17.45 - 20.15 3008 Интелектуална собственост Политология бакалаври редовно 316 Инт.собственост
Л сряда 17.45 - 20.15 2019 Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 12600
У петък 14.15 - 15.45 5006 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 153 1471