Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 3038 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л петък 08.00 - 10.30 2005 Интелектуална собственост Икономика и бизнес бакалаври редовно 183 18300
Л петък 11.30 - 14.00 3008 Интелектуална собственост Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л 11.11.2018 г. 9.00 - 14.00 303 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 708 70800