Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.00 2119 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 15.05 - 17.35 2009 Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 129 Инт.собственост2
Л понеделник 15.05 - 17.35 2009 Интелектуална собственост Международни отношения -напр. бакалаври редовно 317 Инт.собственост2
Л понеделник 15.05 - 17.35 2009 Интелектуална собственост Политология -напр. бакалаври редовно 317 Инт.собственост2
Л вторник 17.45 - 20.15 3075 Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 128 Инт.собственост1
У сряда 10.45 - 12.15 ИТИБ Практики в бизнеса с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 1659
Л 24.3.2019 г. 9.00 - 14.00 303 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 724 72400