Научен секретар
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Димитрина Николаева Папагалска

Гл.ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Служебен E-mail: dpapagalska@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076
Консултации: Понеделник: 15.00-16.00 Четвъртък: 12.00-13.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 24.1.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
зимна редовна 24.1.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
зимна редовна 24.1.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
зимна редовна 24.1.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Бизнес икономика редовно бакалавър 172
зимна редовна 24.1.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Предприемачество редовно бакалавър 172
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Аграрен бизнес редовно бакалавър 173
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Екоикономика редовно бакалавър 173
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 173
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 173
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 177
зимна редовна 24.1.2023 г. 8.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика на търговията редовно бакалавър 177
зимна редовна 25.1.2023 г. 14.00 4007 (карта) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 143
зимна редовна 25.1.2023 г. 16.00 3060 (карта) Управление и трансфер на знание в организацията Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. редовно магистър 28
зимна редовна 29.1.2023 г. 11.00 2030 (карта) Научна етика Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 154
зимна редовна 29.1.2023 г. 11.00 2030 (карта) Научна етика Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 2111 (карта) Управление и трансфер на знание в организацията Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем. редовно магистър 28
зимна поправителна 30.1.2023 г. 9.00 П035 (карта) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 143
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Екоикономика редовно бакалавър 173
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 173
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 173
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 177
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика на търговията редовно бакалавър 177
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Индустриален бизнес редовно бакалавър 172
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Бизнес икономика редовно бакалавър 172
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Предприемачество редовно бакалавър 172
зимна поправителна 2.2.2023 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Аграрен бизнес редовно бакалавър 173
зимна поправителна 2.2.2023 г. 11.00 2019 (карта) Научна етика Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 154
зимна поправителна 2.2.2023 г. 11.00 2019 (карта) Научна етика Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 126