Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.5.2018 г. 11.00 - 11.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
29.5.2018 г. 8.00 - 8.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
29.5.2018 г. 9.30 - 10.15 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
29.5.2018 г. 9.30 - 10.15 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
29.5.2018 г. 9.30 - 10.15 БИБЛ. Интелектуална собственост Международни отношения редовно бакалавър 316
29.5.2018 г. 9.30 - 10.15 БИБЛ. Интелектуална собственост Политология редовно бакалавър 316
13.6.2018 г. 16.00 - 17.30 2111 Учебна практика Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език редовно бакалавър 135
15.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2029 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 5006 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
22.6.2018 г. 13.00 - 15.00 4004 Учебна практика Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език редовно бакалавър 135
23.6.2018 г. 11.15 - 12.00 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
23.6.2018 г. 11.15 - 12.00 БИБЛ. Интелектуална собственост Международни отношения редовно бакалавър 316
23.6.2018 г. 11.15 - 12.00 БИБЛ. Интелектуална собственост Политология редовно бакалавър 316
23.6.2018 г. 11.15 - 12.00 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126