Научен секретар на секция
Секция "Иновационни индустрии и бизнес"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
15.1.2019 г. 14.00 - 14.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
15.1.2019 г. 15.30 - 16.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
19.1.2019 г. 10.30 - 12.00 401 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708