Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
18.6.2019 г. 14.00 - 14.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
18.6.2019 г. 14.00 - 14.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
18.6.2019 г. 14.00 - 14.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Международни отношения -напр. редовно бакалавър 317
18.6.2019 г. 14.00 - 14.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Политология -напр. редовно бакалавър 317
19.6.2019 г. 11.00 - 13.00 5006 Практики в бизнеса с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
20.6.2019 г. 13.00 - 15.00 5007 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
22.6.2019 г. 15.30 - 16.15 401 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
24.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
24.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
24.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Международни отношения -напр. редовно бакалавър 317
24.6.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Политология -напр. редовно бакалавър 317
24.6.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
24.6.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
25.6.2019 г. 10.00 - 11.00 2119 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
25.6.2019 г. 13.00 - 14.00 4007 Практики в бизнеса с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
27.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2029 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
29.6.2019 г. 18.30 - 19.15 402 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
29.6.2019 г. 18.30 - 19.15 107 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724