Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2111 Учебна практика Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език редовно бакалавър 135
28.6.2018 г. 13.00 - 15.00 3038 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 173
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Международни отношения редовно бакалавър 316
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Политология редовно бакалавър 316
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
29.6.2018 г. 16.15 - 17.00 ТЦ Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127