Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2019 г. 10.00 - 12.00 5006 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 2119 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
9.2.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
9.2.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
16.2.2019 г. 10.30 - 11.15 401 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708