Научен секретар
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Димитрина Николаева Папагалска

Гл.ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Служебен E-mail: dpapagalska@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076
Консултации: Понеделник: 10.30 - 11.30 Петък 12.30-13.30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна поправителна 2.6.2022 г. 16.00 2111 (карта) Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
лятна поправителна 6.6.2022 г. 12.00 5006 (карта) Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 6.6.2022 г. 14.00 5006 (карта) Учебна практика Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 8.6.2022 г. 10.00 409К (карта) Съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 8.6.2022 г. 12.00 409К (карта) Интелектуална собственост в интернет и в дигитална среда Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 8.6.2022 г. 14.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109
лятна поправителна 8.6.2022 г. 14.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 169
годишна поправителна 13.6.2022 г. 11.00 П035 (карта) Съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 13.6.2022 г. 9.00 П035 (карта) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 193
годишна поправителна 14.6.2022 г. 13.00 5006 (карта) Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 14.6.2022 г. 15.00 5006 (карта) Учебна практика Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 14.6.2022 г. 9.00 П035 (карта) Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 14.6.2022 г. 9.00 П035 (карта) Интелектуална собственост в интернет и в дигитална среда Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 169
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 163
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 162
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 5007 (карта) Авторско право и сродни права Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 142
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 5007 (карта) Авторско право и сродни права Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 5007 (карта) Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 5007 (карта) Колективно управление на интелектуалната собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
годишна поправителна 13.9.2022 г. 9.00 5007 (карта) Колективно управление на интелектуалната собственост Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 142