Научен секретар
Катедра "Недвижима собственост"

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стефанов, Др., Димитрова, М.
Заглавие: Анализ на някои тенденции в развитието на строителната дейност на страните от ЕС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Строително предприемачество и недвижима собственост, том 34
Страници от-до: 171-181
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ-Варна: Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISSN 1313-2369

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стефанов, Др., Димитрова, М.
Заглавие: Анализ на някои тенденции в развитието на строителната дейност на страните от ЕС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Строително предприемачество и недвижима собственост, том 34
Страници от-до: 171-181
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ-Варна: Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: ISSN 1313-2369

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Състояние на Фасилити мениджмънт бизнеса в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, 2019, том 2
Страници от-до: 277-291
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 0861-9344

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Stefanov, Dr.
Заглавие: Optimization of Investment Costs in Construction by Planning the Time for Implementing Activities
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International Journal of Business and Social Science, vol. 10, No 5
Страници от-до: 11-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Center for Promoting Ideas (CPI)
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2219-6021

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 241
Страници от-до: 1-241
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 15
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Йовкова, Й., колектив
Заглавие: Недвижима собственост - икономика и управление
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 09
Общ брой страници: 261
Страници от-до: 100-116, 141-153, 162-179
Процент участие в съавторство: 17
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 3
Забележка: три глави от учебно помагало

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Финансиране и инвестиции в недвижими имоти
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 200
Страници от-до: 1-200
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стефанов, Др., Стоенчева, Я.
Заглавие: Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна
Наименование на сборник: Строително предприемачество и недвижима собственост
Страници от-до: 201-213
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Тенденции на пазара на жилищни недвижими имоти в София
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Управление и образование, том 14, кн. 1
Страници от-до: 72-80
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Място на публикуване (град, държава): Бургас
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Ипотечното кредитиране - ключов фактор на пазара на жилищни недвижими имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС
Страници от-до: 61-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-4/2018
Наименование: Състояние, индикатори и подходи за управление на платежоспособността и фирмената задлъжнялост в България
Ръководител: гл. ас .д-р Янко Христозов
Колектив: доц. д-р Марин Гълъбов, проф. д-р Н. Николова, доц. д-р Ивайло Беев и др.
Описание: В проекта се проследяват нивата на ликвидност и задлъжнялост в предприятията от българската икономика
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стефанов, Др., Иванова, Св.
Заглавие: Някои измерения на икономическата ефективност на строителните фирми в българия
Наименование на сборник: Строително предприемачество и недвижима собственост
Страници от-до: 333-342
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Йовкова, Й., колектив
Заглавие: Недвижима собственост
Издание (наименование,том/кн./бр.№): учебник
Страници от-до: 122-140, 167-176, 197-215
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 18
Забележка: три глави от учебник

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Интелигентните сгради и системите за сградна автоматизация
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти и бизнес, Том I (2)
Страници от-до: 93-98
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Н15/5 от 13.07.20 17
Наименование: Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България
Ръководител: доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова
Колектив: доц. д-р Цветана Стоянова, гл. ас. д-р Янко Христозов, докт. Даниел Парушев, докт. Свилен Колев
Описание: финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН
Начало (година): 2017
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Йовкова, Й., колектив
Заглавие: Недвижима собственост
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост
Страници от-до: 144-167, 202-209, 216-240
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: 3 глави от учебник

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Особености при обезценката на сгради и съоръжения
Наименование на сборник: Строително предприемачество и недвижима собственост
Страници от-до: 165-172
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, ИУ-Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Състояние и проблеми пред хотелската недвижима собственост в България
Наименование на сборник: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Страници от-до: 232-237
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АИ "Ценов" Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стефанов, Др.
Заглавие: Секторът на недвижимата собственост – зона на икономическа (не)свобода
Наименование на сборник: Икономическата (не)свобода
Страници от-до: 215-221
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Стефанов, Др.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Доброволната продажба като вариант за излизане от дълг
Списание/издателство/издание: "Управление и образование”, кн. 1, том 10, Университет „Проф. д-р Асен Златаров"
Място на публикуване: Бургас
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 72-80
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Стефанов, Др.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Управленско консултиране в бизнеса с недвижими имоти
Списание/издателство/издание: „Управление и образование”, кн. 2, том 10, Университет „Проф. д-р Асен Златаров"
Място на публикуване: Бургас
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 100-107
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Стефанов, Др.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Отражение на Световната икономическа криза върху развитието на инвестиционния процес в туризма в България
Списание/издателство/издание: „Инфраструктура и Комуникации”, кн. 9, УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 333-343
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Stefanov, Dr.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Gray Economy Share in Tourism in Bulgaria
Списание/издателство/издание: ANNUAL Assen Zlatarov University Burgas, Vol. XLIII, Book 2
Място на публикуване: Burgas
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 117-124
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Трифонова, С., Др. Стефанов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Изследване на притока/отлива на ПЧИ към и от българските фирми в условията на криза
Списание/издателство/издание: Авангард Прима
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 4-22 и 41-109
Забележка:

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: УНСС
Автор/и: ас. д-р Драгомир Желчев Стефанов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 04.11.2013
Дата на публикуване: 04.11.2013
Наименование на научния форум: Нови реалности и предизвикателства пред финансирането и инвестициите в недвижими имоти
Тема: 9-та международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България в променящата се политическа, социална и икономическа среда"
Забележка: Под печат

2013 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: УНСС
Автор/и: ас. д-р Драгомир Желчев Стефанов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 04.11.2013
Дата на публикуване: 04.11.2013
Наименование на научния форум: Нови реалности и предизвикателства пред финансирането и инвестициите в недвижими имоти
Тема: 9-та международна научна конференция на младите учени "Икономика на България в променящата се политическа, социална и икономическа среда"
Забележка: Под печат

2013 Публикация


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: катедра Икономика на строителството, Икономически университет, Варна
Автор/и: ас. д-р Драгомир Желчев Стефанов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 212-223
Дата на провеждане: 29.11.2013
Дата на публикуване: 30.11.2013
Наименование на научния форум: ХХVІІІ научна конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост"
Тема: Иновации с сектора на недвижимите имоти
Забележка: изд. "Наука и икономика", Икономически университет, Варна, 2013