Научен секретар
Катедра "Недвижима собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 4055 Иновации в бизнеса с недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 185 18500
Л четвъртък 18.30 - 21.00 1082 Управление на дивелъпърски (инвестиционно-строителни) проекти Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800