Директор
Научноизследователски център за агробизнес и природоползване

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник [от 10.2.2020 г. до 4.5.2020 г.] 17.45 - 21.00 ГИС Пространствен агробизнес анализ Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 17.30 4055 Пространствен бизнес анализ Екоикономика бакалаври редовно 174 17400
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 ГИС Институционални анализи в природоползването Екоикономика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800