Директор
Научноизследователски център за агробизнес и природоползване
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"