Ръководител катедра
Катедра "Финансов контрол"

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Комисия за оценка качеството на одита

Място на провеждане: София

Организатор: Сметна палата

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на комисията

Дата на провеждане: 17. 09.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Редакционна колегия

Място на провеждане: София

Организатор: ИДЕС

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член

Дата на провеждане: 15.12.2011

Забележка: Всеки последен четвъртък от месеца

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Комисия за контрол върху качеството на одиторската дейност

Място на провеждане: България, София

Организатор: Сметна палата

Роля в проявата /доказателства за участие/: Ръководител група

Дата на провеждане: 17.03.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: