Заместник-декан по научноизследователската дейност
Финансово-счетоводен факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.50 - 12.20 3035 Контрол във финансовия сектор Финансов контрол бакалаври редовно 119 11900
Онлайн занятие » Л петък 18.30 - 21.00 3038 Контрол върху устойчивото развитие Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. - 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 405 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 405 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 10.30 405 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 10.30 405 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 15.00 404 Контрол във финансовия сектор Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 723 72300
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 14.00 404 Контрол във финансовия сектор Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 723 72300
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 15.00 2122 Контрол във финансовия сектор Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 14.00 2122 Контрол във финансовия сектор Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400