Заместник-декан по научноизследователската дейност
Финансово-счетоводен факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 2023 (карта) Системи за управленски контрол Публична администрация бакалаври редовно 233 23300
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 4041 (карта) Контрол върху устойчивото развитие Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 2100 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 24.10.2021 г. 9.00 - 14.00 (карта) Управление на риска и вътрешен одит Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800