Заместник-декан по научноизследователската дейност
Финансово-счетоводен факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2022 г. 11.00 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2022 г. 11.00 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2022 г. 11.00 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2022 г. 9.00 Управление на риска и вътрешен одит Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 18.00 Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 9.00 Системи за управленски контрол Публична администрация редовно бакалавър 233
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2022 г. 13.00 Контрол върху устойчивото развитие Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2022 г. 9.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2022 г. 9.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2022 г. 9.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 16.00 Контрол върху устойчивото развитие Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 18.00 Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 22.1.2022 г. 9.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 22.1.2022 г. 9.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 22.1.2022 г. 9.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2022 г. 11.00 Управление на риска и вътрешен одит Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2022 г. 9.00 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2022 г. 9.00 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2022 г. 9.00 Контрол в капиталовия пазар Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 9.00 Системи за управленски контрол Публична администрация редовно бакалавър 233
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 18.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 18.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2022 г. 18.00 Контрол в банковите и небанковите институции Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48