Биографични данни

1971-1975 г. – Математическа гимназия – гр.Русе

1977-1979 г. – Висш Икономически Институт “Карл Маркс” София

1979-1983 г. – Московски държавен университет “М.В.Ломоносов” – магистър по икономика

1983-1986 г. – Академия за обществени науки и социално управление – преподавател

1986-1989 г. – Академия за обществени науки Москва  – доктор по икономика

1991-понастоящем – преподавател в катедра “Икономикс” на Университета за национално и световно стопанство

Преподава:

  • Микроикономика
  • Макроикономика
  • Световна икономика
  • Икономическа политика

1993-1997 г. – Председател на Съвета на директорите на Стомана ЕАД (Сектор Металургия)

1995-1997 г. – Зам.-министър на икономическото развитие

1995-1996 г. – Председател на Надзорния съвет на Стопанска банка

2005-2009 г. – Главен изпълнителен директор на Български Пощи ЕАД

2008 г. – Номинация за цялостен принос за развитието на българската икономика от Асоциацията на индустриалния капитал в България

 

женен, баща на трима сина – Пламен, Кристиан и Иво

съпруга – Мирослава Харманджиева, магистър по икономика (Международни икономически отношения)