Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 18.30 - 21.00 3048 Банково дело Счетоводство бакалаври редовно 199 БД
Л четвъртък 17.45 - 19.15 3050 Международна търговия Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
У четвъртък 19.30 - 21.00 3050 Международна търговия Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 1319
Л петък 15.55 - 18.25 3049 Банково дело Финансов контрол бакалаври редовно 197 19700
Л петък 18.30 - 21.00 3049 Банково дело Финанси бакалаври редовно 198 БДЕ