Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 18.30 - 21.00 3048 Банково дело Счетоводство бакалаври редовно 199 БД
Л вторник 17.45 - 21.00 5006 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 3 сем - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 5004 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 15.55 - 18.25 3049 Банково дело Финансов контрол бакалаври редовно 197 19700
Л петък 18.30 - 21.00 3049 Банково дело Финанси бакалаври редовно 198 БДЕ
Л 1.3.2015 г. 9.00 - 17.30 3050 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 8.3.2015 г. 9.00 - 17.30 3050 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 15.3.2015 г. 12.30 - 14.00 3032 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 9.5.2015 г. - 10.5.2015 г. 9.00 - 17.30 ЛТУ410 Банков мениджмънт Банково дело и международни финанси - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 48 4800