Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 16.00 - 17.30 П045 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 17.45 - 19.15 2110 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 19.30 - 21.00 3061 Банки и банково дело Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 12600
Л сряда 17.45 - 20.15 1058 Банково дело Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Л четвъртък 17.45 - 21.00 ИСК310 Банков мениджмънт Финанси със спец. "Банково дело и международни финанси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 16.00 - 19.15 3033 Банков мениджмънт Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 12.10.2014 г. 9.00 - 12.15 П046 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 12.10.2014 г. 9.00 - 17.30 П046 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 18.10.2014 г. 13.15 - 21.00 П046 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 18.10.2014 г. 13.15 - 21.00 П046 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 25.10.2014 г. 13.15 - 21.00 П046 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 25.10.2014 г. 13.15 - 21.00 П046 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800