Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 18.30 - 21.00 3048 Банково дело Финансов контрол бакалаври редовно 184 18400
Л вторник 17.45 - 20.15 3006 Банково дело Финанси бакалаври редовно 185 Бде
Л четвъртък 18.30 - 21.00 3048 Банково дело Счетоводство бакалаври редовно 183 Бд
Л 15.2.2014 г. 13.15 - 17.30 ПИС308 Търговско и инвестиционно банкиране Финанси със спец. "Банково дело и международни финанси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.2.2014 г. 9.00 - 13.00 3067 Банков мениджмънт Финанси със спец. "Банково дело и международни финанси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 29.3.2014 г. 9.00 - 13.00 ИСК403 Банков мениджмънт Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 29.3.2014 г. 9.00 - 13.00 ИСК403 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 29.3.2014 г. 9.00 - 13.00 ИСК403 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800