Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 19.30 - 21.00 3061 Банки и банково дело Международни икономически отношения бакалаври редовно 126 12600
Л сряда 17.45 - 20.15 1058 Банково дело Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer