Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 20.15 2015 Банково дело Счетоводство бакалаври редовно 115 11500
Л сряда 17.45 - 21.00 2094 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 3 сем - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 15.00 - 17.30 3048 Банково дело Финансов контрол бакалаври редовно 116 11600
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3037 Банков мениджмънт Банково дело и международни финанси - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3037 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 17.45 - 20.15 3006 Банково дело Финанси бакалаври редовно 114 11400