Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 19.30 - 21.00 П047 Банки и банково дело Международни икономически отношения бакалаври редовно 128 12800
Л четвъртък 17.45 - 20.15 4046 Банково дело Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 130 13000
Л 10.10.2015 г. - 11.10.2015 г. 12.30 - 21.00 2015 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 24.10.2015 г. 12.30 - 21.00 4043 Банков мениджмънт Банково дело и международни финанси - 3 сем - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 25.10.2015 г. 9.00 - 17.30 4043 Банков мениджмънт Банково дело и международни финанси - 3 сем - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 31.10.2015 г. 12.30 - 14.00 2015 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 11.12.2015 г. - 12.12.2015 г. 9.00 - 17.30 5004 Банков мениджмънт Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 13.12.2015 г. 9.00 - 10.30 5004 Банков мениджмънт Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.1.2016 г. - 17.1.2016 г. 9.00 - 17.30 2109 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 23.1.2016 г. 12.30 - 14.00 2109 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800