Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 19.15 4042 Банки и банково дело Международни икономически отношения бакалаври редовно 120 12000
Л вторник 17.45 - 20.15 5022 Банково дело Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л сряда 17.45 - 21.00 ИСК309 Търговско и инвестиционно банкиране Банково дело и международни финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 ИСК213 Банков мениджмънт Банково дело и международни финанси - 3 сем - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 ИСК213 Банков мениджмънт Финанси - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 ИСК213 Банков мениджмънт Финанси - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 ИСК213 Банков мениджмънт Финанси - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л събота 9.00 - 12.15 4026 Търговско и инвестиционно банкиране Макроикономика и финанси - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800