Ръководител секция
Секция "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.6.2019 г. 10.30 - 11.20 БИБЛ. Стопанска история Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 192
28.6.2019 г. 10.30 - 11.20 БИБЛ. Стопанска история Икономика и бизнес редовно бакалавър 195
28.6.2019 г. 10.30 - 11.20 БИБЛ. Стопанска история Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
28.6.2019 г. 11.50 - 12.40 БИБЛ. Стопанска история Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
28.6.2019 г. 11.50 - 12.40 БИБЛ. Стопанска история Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198