Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 18.30 - 21.00 2109 Отчетно-информационно осигуряване управлението на риска и вътрешния контрол Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 09.50 - 12.20 2015 Надзор и управление на риска Счетоводство бакалаври редовно 115 НУР
Л сряда 17.45 - 21.00 2060 Отчетно-информационно осигуряване управлението на риска и вътрешния контрол Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2109 Магистърски семинар по счетоводство във финансовия сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 30.3.2019 г. 11.00 - 17.00 24 Спецсеминар по счетоводство и анализ във финансовия сектор Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив бакалаври дистанционно 812 81200
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 14.00 24 Спецсеминар по счетоводство и анализ във финансовия сектор Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив бакалаври дистанционно 812 81200
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 2030 Надзор и управление на риска Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 923 92300
Л 7.4.2019 г. 12.30 - 20.15 4053 Надзор и управление на риска Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 923 92300
Л 20.4.2019 г. 9.00 - 15.00 403 Надзор и управление на риска Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 722 72200
Л 21.4.2019 г. 9.00 - 14.00 403 Надзор и управление на риска Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 722 72200
Л 11.5.2019 г. 11.00 - 17.00 24 Надзор и управление на риска Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив бакалаври дистанционно 812 81200
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 14.00 24 Надзор и управление на риска Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив бакалаври дистанционно 812 81200