Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Евгения Петрова Пенкова

Доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

Служебен E-mail: evgenia.penkova@unwe.bg
Личен E-mail: evgeniapenkova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 417
Кабинет: 5035
Консултации: Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа и Петък от 08:45 до 10:45 часа
Научни интереси: финансиране на социалните дейности; икономика на образованието; публични финанси; образователен мениджмънт; икономика на благосъстоянието