Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Евгения Петрова Пенкова

Доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

Служебен E-mail: evgenia.penkova@unwe.bg
Личен E-mail: evgeniapenkova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 417
Кабинет: 5035
Консултации: Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа и Петък от 08:45 до 10:45 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.45 208К (карта) Бюджетна политика Администрация и управление бакалаври редовно 201 Бюдж. политика
Л вторник 12.30 - 15.45 208К (карта) Бюджетна политика Администрация и управление бакалаври редовно 202 Бюдж. политика
Л четвъртък 12.30 - 14.00 311К (карта) Социално развитие в регионите Регионално развитие бакалаври редовно 232 23200
Л четвъртък 14.15 - 15.45 4056 (карта) Мениджмънт на публичните разходи Публична администрация бакалаври редовно 230 23000
Л четвъртък 17.45 - 21.00 5023 (карта) Икономика на обществените поръчки Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 17.30 1085 (карта) Икономика на благосъстоянието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 2.10.2021 г. - 3.10.2021 г. 9.00 - 17.30 1085 (карта) Икономика на благосъстоянието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 15.45 501 (карта) Икономика на обществения сектор Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 734 73400
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 1085 (карта) Икономика на благосъстоянието Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на обществения сектор Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » Л 24.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на обществения сектор Администрация и управление бакалаври дистанционно 938 93800
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на благосъстоянието Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 13.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Икономика на обществения сектор Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 734 73400