Евгения Петрова Пенкова

Доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

Служебен E-mail: evgenia.penkova@unwe.bg
Личен E-mail: evgeniapenkova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 417
Кабинет: 5035
Консултации: Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа и Петък от 08:45 до 10:45 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » годишна поправителна 10.9.2022 г. 9.00 (карта) Икономика на обществения сектор Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 734
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 2122 (карта) Икономика на обществения сектор Бизнес администрация редовно бакалавър 203
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 2122 (карта) Икономика на обществения сектор Публична администрация редовно бакалавър 204
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 2122 (карта) Икономика на обществения сектор Регионално развитие редовно бакалавър 204
годишна поправителна 12.9.2022 г. 15.00 2121 (карта) Икономика на благосъстоянието Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » годишна поправителна 13.9.2022 г. 18.00 (карта) Икономика на обществения сектор Администрация и управление дистанционно бакалавър 938
годишна поправителна 16.9.2022 г. 11.00 311К (карта) Управление на социалните дейности Публична администрация редовно бакалавър 233
Онлайн изпит » годишна поправителна 16.9.2022 г. 18.00 (карта) Икономика на благосъстоянието Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 3075 (карта) Бюджетна политика Администрация и управление редовно бакалавър 201
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 3075 (карта) Бюджетна политика Администрация и управление редовно бакалавър 202