Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
в.и.д. ръководител катедра
Катедра "Политология"
Научни интереси: Разрешаване и управление на политически кризи; национални възприятия за етнически партии и методи и техники за социален и политически анализ