Научен секретар
Катедра "Политология"
Научни интереси: Разрешаване и управление на политически кризи; национални възприятия за етнически партии и методи и техники за социален и политически анализ