Научен секретар
Катедра "Политология"

Елена Костадинова Симеонова

Доц. д-р Елена Костадинова Симеонова

Катедра "Политология"

Факултет "Международна икономика и политика"

E-mail Служебен E-mail: esimeonova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 628

Office Кабинет: 1088



Научни интереси: Разрешаване и управление на политически кризи; национални възприятия за етнически партии и методи и техники за социален и политически анализ