Научен секретар
Катедра "Политология"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 3067 Управление на проекти по международни програми Банково дело и международни финанси - 3 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2019 Политология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 ПОЛ2
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2019 Политология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 ПОЛ2
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2019 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 117 ПОЛ2
Л четвъртък 14.15 - 15.45 2019 Политология Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 ПОЛ2