Научен секретар
Катедра "Политология"

Елена Костадинова Симеонова

Доц. д-р Елена Костадинова Симеонова

Катедра "Политология"

Факултет "Международна икономика и политика"

E-mail Служебен E-mail: esimeonova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 628

Office Кабинет: 1088Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.00 4002 Управление на програми и проекти на ЕС Политология бакалаври редовно 310 31000
У четвъртък 07.15 - 08.45 4054 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 312 3055
Л четвъртък 09.00 - 10.30 4054 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 312 31200
Л четвъртък 10.45 - 12.15 4054 Емпиричен политически анализ Политология бакалаври редовно 312 31200
У четвъртък 12.30 - 14.00 4054 Емпиричен политически анализ Политология бакалаври редовно 312 3054
Л петък 12.30 - 15.45 3037 Публични институции и политики Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л 25.2.2017 г. - 26.2.2017 г. 9.00 - 16.00 ИСК214 Психология на политическия мениджмънт Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800