Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 1085 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л понеделник [от 6.4.2020 г. до 18.5.2020 г.] 18.30 - 21.00 2058 Корпоративна социална отговорност Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2122 Методология и методика на политическия анализ Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 ММПА
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2122 Методология и методика на политическия анализ Политология -напр. бакалаври редовно 318 ММПА
Онлайн занятие » Л събота [от 11.4.2020 г. до 11.4.2020 г.] 9.00 - 13.00 3031 Корпоративна социална отговорност Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л събота [от 9.5.2020 г. до 9.5.2020 г.] 9.00 - 13.00 3031 Корпоративна социална отговорност Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л събота [от 16.5.2020 г. до 16.5.2020 г.] 9.00 - 13.00 3031 Корпоративна социална отговорност Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800