Научен секретар
Катедра "Политология"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 12.3.2018 г. до 26.3.2018 г.] 17.45 - 21.00 2109 Психология на политическия мениджмънт Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник 15.00 - 17.30 2094 Управление на програми и проекти на ЕС Политология бакалаври редовно 312 31200
Л вторник [от 20.2.2018 г. до 27.2.2018 г.] 17.45 - 21.00 2112 Психология на политическия мениджмънт Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
У четвъртък 09.00 - 10.30 1085 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 314 3066
Л четвъртък 10.45 - 12.15 1085 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 314 31400
У четвъртък 12.30 - 14.00 1085 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 314 3065
Л петък 12.30 - 15.45 2094 Публични институции и политики Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700