Научен секретар
Катедра "Политология"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 2113 Анализ на публични политики Политология бакалаври редовно 317 31700
Л понеделник [от 14.10.2019 г. до 18.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 3032А Политически и бизнес анализ Политика и бизнес - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 10.45 - 14.00 4052 Политология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 ПОЛИТОЛ2
Л четвъртък 10.45 - 14.00 4052 Политология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 ПОЛИТОЛ2
Л четвъртък 14.15 - 17.30 4052 Политология Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 ПОЛИТОЛ3