Научен секретар
Катедра "Политология"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 08.25 - 11.40 2006 Методология и методика на политическия анализ Международни отношения -напр. бакалаври редовно 317 ММПА
Л сряда 08.25 - 11.40 2006 Методология и методика на политическия анализ Политология -напр. бакалаври редовно 317 ММПА
Л четвъртък [от 14.2.2019 г. до 14.3.2019 г.] 17.45 - 21.00 3039 Управление на политически кризи Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък [от 4.4.2019 г. до 4.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 3039 Управление на политически кризи Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 09.00 - 10.30 2094 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 316 31600
У петък 10.45 - 12.15 2094 Анализ на политическия риск Политология бакалаври редовно 316 3071