Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
в.и.д. ръководител катедра
Катедра "Политология"
Часове за консултации: четвъртък: 10.00 -12.00ч. и 13.00 -15.00ч.