Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
3.6.2020 г. 16.00 - 18.00 1083 Корпоративна социална отговорност Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
3.6.2020 г. 9.00 - 12.00 2005 Методология и методика на политическия анализ Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
3.6.2020 г. 9.00 - 12.00 2005 Методология и методика на политическия анализ Политология -напр. редовно бакалавър 318
5.6.2020 г. 9.00 - 11.00 2118 Анализ на политическия риск Политология редовно бакалавър 317