Научен секретар
Катедра "Политология"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2113 Публични институции и политики Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
28.6.2018 г. 15.00 - 17.00 П038 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
28.6.2018 г. 15.00 - 17.00 П038 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
28.6.2018 г. 15.00 - 17.00 П038 Политология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
28.6.2018 г. 15.00 - 17.00 П038 Политология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
29.6.2018 г. 11.00 - 12.00 5005 Учебна практика в политически институции и държавни учреждения Политология редовно бакалавър 312
29.6.2018 г. 9.00 - 11.00 5005 Анализ на политическия риск Политология редовно бакалавър 314
29.6.2018 г. 9.00 - 11.00 5005 Управление на програми и проекти на ЕС Политология редовно бакалавър 312