Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
в.и.д. ръководител катедра
Катедра "Политология"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 12.9.2022 г. 11.00 4052 (карта) Политическа реторика и публично поведение Политология -напр. редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.9.2022 г. 11.00 4052 (карта) Политическа реторика и публично поведение Международни отношения -напр. редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 3073 (карта) Глобални политически рискове Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
годишна поправителна 12.9.2022 г. 13.00 3073 (карта) Етикет и протокол в политиката и бизнеса Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 4052 (карта) Методология и методика на политическия анализ Международни отношения -напр. редовно бакалавър 320
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 4052 (карта) Методология и методика на политическия анализ Политология -напр. редовно бакалавър 320
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 П034 (карта) Въведение в политологията Политология редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 П034 (карта) Въведение в политологията Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 П034 (карта) Въведение в политологията Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Етикет и протокол Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Етикет и протокол Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Етикет и протокол Политология редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Академични комуникации Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Академични комуникации Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Академични комуникации Политология редовно бакалавър 300
годишна поправителна 14.9.2022 г. 10.00 2121 (карта) Анализ на публични политики Политология редовно бакалавър 319
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 2121 (карта) Анализ на политическия риск Политология редовно бакалавър 319
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 2121 (карта) Политически и бизнес анализ Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68