Добре дошли в моя блог

Д-р Елена Костадинова СИМЕОНОВА е доцент по емпиричен политически анализ и политически риск в Катедра “Политология” на УНСС. Завършила е специалност „Международни отношения” на УНСС (1996). Притежава магистърска степен по „Финанси” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена дисертация  на тема: “Модели и типология на вътрешнополитически кризи: на примера на българския преход”.

Специализирала е в Гърция (1997 г.), Дания (2002 г.), Швеция (2003 г., 2005 г.) и САЩ (2008, 2009) в областта на разрешаването на конфликти, управлението на международни и корпоративни кризи, управление на проекти и американска политика на сигурност.

Работила е като експерт по осъществявани в България проекти на: Програмата за развитие на ООН (1999-2002); Световната банка (2000); Департамента на ООН по икономически и социални въпроси (2003-2005 г. Била консултант и лектор към Министерството на труда и социалната политика по приложение на методиките за социална оценка към политики и програми на министерството. Има богат опит в разработването и управлението на проекти.

Има публикации на български и английски език в областта на: анализа на политическия риск, управлението на кризи, оценка на социалното въздействие, разработването и управлението на проекти.

Блоговете на УНСС – UNWE Blogs.