Тук вие можете да намерите информация за работата на доц. д-р Елка Василева

Преподавателската ми работа е свързана с качеството на продуктите и услугите – толкова решаваш проблем на днешната българска икономика.

Курсовете, които водя по дисциплината “Управлние на качеството” са построени така, че след приключванетето им вие да получите:

знания за това какво представлява качеството и как може да се контролира, осигурява и управлява;

умения за прилагане на редица методи и техники за контрол и подобряване на качеството.

За тази цел са предвидени серия от лекции и упражнения. Вие може да се изненадате, но упражненията се провеждат в учебна лаборатория. Там се водят дискусии за качеството около кръглата маса и много често те се потвърждават от конкретни изпитвания и демонстрации.