За мен

Средно образование съм завършила в 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов” в София, като от там имам придобита и професионална квалификация „Среден мениджър”. Завършила съм специалностите „Финанси” (магистърска степен,  с теза на тема „Оценка на нематериалните активи при анализ на кредитоспособността на фирмите”) и „Икономика на интелектуалната собственост” (бакалавърска степен, втора специалност) в УНСС. От същия университет имам и докторска степен  по „Икономика и управление на интелектуалната собственост на фирмата” (с дисертация на тема „Финансов потенциал на интелектуалната собственост на фирмата”).

Получила съм и магистърска степен по „Право на интелектуална собственост” от Университета на Торино по съвместна програма със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) (с теза на тема „Взаимодействието между интелектуалната собственост и конкурентното право: антиконкурентен ли е отказът на патентопритежателя да даде лицензия?”). Имам и множество други специализации към СОИС и Ведомството за интелектуална собственост на ЕС (чрез техните платформи за дистанционно обучение), както и специализации в Китай (по проблемите на интелектуалната собственост и защитата на конкуренцията по съвместна програма на Университета на Торино, Университета на Милано и Университета на Пекин) и Полша (по проблемите на нарушенията на права на интелектуална собственост по програма на Ягелонския университет в Краков).

Член съм на Международната асоциация за напредък в преподаването и изследванията в областта на интелектуалната собственост (International Association for the advancement of teaching and research in intellectual property) и Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (European Intellectual Property Teachers’ Network). Посланик съм на European IP Helpdesk за България и лицензиран консултант на IMP³rove – Европейската академия за иновационен мениджмънт.