Заместник-декан по учебната работа
Юридически факултет
Гергана Василева Боянова

Доц. д-р Гергана Василева Боянова

Служебен E-mail: g.boyanova@unwe.bg
Личен E-mail: boyanovagergana@abv.bg
Телефон: (02) 8195 683
Кабинет: 1105
Консултации: срядаот 10.00 ч. до 13.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 3074 (карта) Вещно право Право бакалаври редовно 618 61800
Л вторник 12.30 - 14.00 4055 (карта) Икономически и правен режим на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 145 14500
Л вторник 14.15 - 17.30 3048 (карта) Вещно право Право бакалаври редовно 617 61700
Л петък 14.15 - 16.45 102К (карта) Устройство на територията и строително право Право бакалаври редовно 615 УТСП
Л петък 14.15 - 16.45 102К (карта) Устройство на територията и строително право Право бакалаври редовно 616 УТСП
Л 20.11.2021 г. - 21.11.2021 г. 9.00 - 17.30 1084 (карта) Правен режим на недвижимата собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 1084 (карта) Правен режим на недвижимата собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 4.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 17.30 1084 (карта) Правен режим на недвижимата собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800