Заместник-декан по учебната работа
Юридически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 2119 Икономически и правен режим на недвижимата собственост Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 185 18500
Онлайн занятие » Л вторник 14.10 - 16.40 3048 Нотариално право Право бакалаври редовно 613 613
Онлайн занятие » Л сряда 15.00 - 17.30 3048 Медиация и извънсъдебно решаване на споровете Право бакалаври редовно 612 612
Онлайн занятие » Л събота 09.00 - 11.30 4053 Медиация и извънсъдебно решаване на споровете Право - напр. бакалаври редовно 615 МИРС
Онлайн занятие » Л събота 09.00 - 11.30 4053 Медиация и извънсъдебно решаване на споровете Право - напр. бакалаври редовно 616 МИРС
Онлайн занятие » Л събота 11.40 - 14.10 4053 Медиация и извънсъдебно решаване на споровете Право бакалаври редовно 611 p611