Заместник-ръководител катедра
Катедра "Финанси"
Гергана Илиева Михайлова-Борисова

Доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова

Служебен E-mail: gmihaylova-borisova@unwe.bg
Личен E-mail: gerym@abv.bg
Телефон: (02) 8195 652
Кабинет: 2048
Консултации: Сряда – 9-12 часа;

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Заглавие: Паричният съвет в България и влизането на страната в Еврозоната
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят
Страници от-до: 608-618
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: колективна монография

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: Financial Intermediation in Bulgaria Before and After Global Financial Crisis in 2008
Наименование на сборник: V International Scientific Conference for Young Scientists, Graduate Students and StudentsACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE
Страници от-до: 224-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ
Място на публикуване (град, държава): Луцьк, Ukraine
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: MAIN TRENDS IN BULGARIA’S TRADE WITH THE EU COUNTRIES AND UKRAINE
Наименование на сборник: ІX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ "СЕТЕВОЙ БИЗНЕС: СТАНОВЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ"
Страници от-до: 37-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Высшее учебное заведение Укоопсоюза «ПОЛТАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ» (ПУЭТ)
Място на публикуване (град, държава): Poltava, Ukraine
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-966-184-350-8

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: BUDGET BALANCE AND GOVERNMENT DEBT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES BEFORE AND AFTER THE FINANCIAL CRISI
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международный научный журнал «Научные вести» № 1(6) | 2019
Страници от-до: 102-109
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Научные вести
Място на публикуване (град, държава): Russia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: BUDGET BALANCE AND GOVERNMENT DEBT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES BEFORE AND AFTER THE FINANCIAL CRISI
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международный научный журнал «Научные вести» № 1(6) | 2019
Страници от-до: 102-109
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Научные вести
Място на публикуване (град, държава): Russia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: STABILITY OF THE CURRENCY BOARD IN BULGARIA AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международный научный журнал «Научные вести», № 3(8) | 2019
Страници от-до: 21-27
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Научные вести
Място на публикуване (град, държава): Russia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: Monetary Regimes in Estonia and Bulgaria on the Road to the Eurozone
Наименование на сборник: ХІ International Scientific Conference MODERN ECONOMIC CRISIS AND PROBLEMS ACCOUNTING, CONTROL AND ANALYTICAL SUPPORT ENTERPRISE MANAGEMENT
Страници от-до: 67-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Луцький НТУ
Място на публикуване (град, държава): Луцьк, Ukraine
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Заглавие: DEVELOPMENT OF BULGARIAN BANKING SYSTEM AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ, № 1 (58) / 2019, 3 часть
Страници от-до: 10-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ
Място на публикуване (град, държава): Russia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова, МИлена Ковачевич
Заглавие: Тема 10. Банков сектор, Трета част Макроикономическо и финансово развитие на България през 2016 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Монография" Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014,2015,2016 г."
Страници от-до: 486-499
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Колективна монография

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова, Милена Ковачевич
Заглавие: Тема 10. Банков сектор, Втора част Макроикономическо и финансово развитие на България през 2014 г. и 2015 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Монография" Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014,2015,2016 г."
Страници от-до: 299-314
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Колективна монография

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова, Милена Ковачевич
Заглавие: Тема 10. Банков сектор, Първа част - Теория и методология
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Монография" Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014,2015,2016 г.",
Страници от-до: 121-129
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: Колективна монография

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ - - 2017
Наименование: „Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България“
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова
Колектив: Преподаватели от катедра МИО и бизнес и катедра Финанси
Описание: Колективен проект
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-4-2016
Наименование: ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Ръководител: доц д-р Петър Чобанов
Колектив: Николай Ненов Неновски, Светлана Колева Александрова-Златанска, Дияна Тодорова Митева-Бончева, Димитър Пандушев Чобанов, Венцислава Венциславова Чобанова, Ивайла Димитрова Димитрова
Описание: Да се извърши задълбочено и логически последователно изследване на финансовата устойчивост в ЦИЕ, за да установи степента на устойчивост и да препоръча мерки за нейното подобряване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 05
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Заглавие: EFFECTS OF THE NEGATIVE INTEREST RATES ON CREDIT ACTIVITY OF BANKS IN EUROZONE
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научные вести № 5 | 2018
Страници от-до: 226-233
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): № 2619-1245
Място на публикуване (град, държава): Россия, г. Белгород
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова, Николай Неновски
Заглавие: Ефективност на българските банки през двайсетте години на миналия век: историческа реконструкция посредством нетрадиционни методи за измерване на ефективността
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ИЗВЕСТИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: РАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСКО-ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Страници от-до: от 168 до 191
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Център за стопанско-исторически изследвания
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Заглавие: Traditional Versus Non-Traditional Approaches for Bank Efficiency Measurement in Bulgaria
Наименование на сборник: ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING, AUDITING, ANALYSIS
Страници от-до: от 100-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Podilian State Agrarian Engineering University
Място на публикуване (град, държава): Украйна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Сборник от конференция

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Латинският Паричен Съюз и паричната система на балканските страни в периода 1865-1912/1914
Автор/и: скрит за рецензента
Доказателство: РЕЦЕНЗИЯ ЗА ГОДИШНИК И НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНСС
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Participatory Budgeting (Portugal) as a marshalling innovative legal process to formally and democratically define the EU Monetary System and Policy
Автор/и: скрит за рецензента
Доказателство: Journal “Economic Alternatives”
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ - - 2017
Наименование: „Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България“
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова
Колектив: Преподаватели от катедра МИО и бизнес и катедра Финанси
Описание: Колективен проект
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-4-2016
Наименование: ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Ръководител: доц д-р Петър Чобанов
Колектив: Николай Ненов Неновски, Светлана Колева Александрова-Златанска, Дияна Тодорова Митева-Бончева, Димитър Пандушев Чобанов, Венцислава Венциславова Чобанова, Ивайла Димитрова Димитрова
Описание: Да се извърши задълбочено и логически последователно изследване на финансовата устойчивост в ЦИЕ, за да установи степента на устойчивост и да препоръча мерки за нейното подобряване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 05
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка: Проект

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1 – 26/2014
Наименование: „Анализ на макроикономическото и финансовото състояние на България през 2014 и 2015 г.”
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: преподаватели от всички катедри на УНСС
Описание: Колективен научноизследователски проект
Начало (година): 01
Начало (месец): 2014
Край (година): 12
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ECONOMIC LESSONS, PERSPECTIVES AND CHALLENGES FROM THE BALKANS
Място на провеждане: Sofia
Организатор: Monetary Research Center
Автор/и: Gergana Mihaylova-Borisova
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Тема: Monetary policy of Central and East Europe
Забележка: Conference

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС
Място на провеждане: София
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: Ефективност на прилаганите количествените улеснения от ЕЦБ
Забележка: Доклад

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Заглавие: Ефективност на прилаганите количествените улеснения от ЕЦБ
Наименование на сборник: Сболник с доклади от конференция "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
Страници от-до: 114-128
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): унив.
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Доклад в сборник

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1 – 26/2014 г
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансовото състояние на България през 2014 и 2015 г.
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: преподаватели в УНСС
Описание: Извършване на анализ на макроикономическото и финансово състояние на България в периода 2014-2016
Начало (година): 2014
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 5
Забележка: Проект

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-4-2016
Наименование: ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Ръководител: доц д-р Петър Чобанов
Колектив: Николай Ненов Неновски, Светлана Колева Александрова-Златанска, Дияна Тодорова Митева-Бончева, Димитър Пандушев Чобанов, Венцислава Венциславова Чобанова, Ивайла Димитрова Димитрова
Описание: Да се извърши задълбочено и логически последователно изследване на финансовата устойчивост в ЦИЕ, за да установи степента на устойчивост и да препоръча мерки за нейното подобряване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 5
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка: Проект

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Работа с информационни източници

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Traditional Versus Non-Traditional Approaches for Bank Efficiency Measurement in Bulgaria
Място на провеждане: Ukraine
Организатор: Podilian State Agrarian Engineering University
Автор/и: Mihaylova-Borisova Gergana
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 12
Тема: ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING, AUDITING, ANALYSIS
Забележка: Conference

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Заглавие: Рискове от попадане на eврозоната и някои страни в ЕС в дефлационна спирала
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, 3
Страници от-до: 49-60
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): унив.
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Статия в индексирано списание

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: MONETARY POLICIES IN THE BALKAN REGION. THE FUTURE OF THE EURO AND EUROZONE IN THE BALKANS.
Място на провеждане: София
Организатор: Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова, Николай Неновски
Процент участие в съавторство: 80
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 10
Тема: BANKS’ EFFICIENCY IN BULGARIA IN THE TWENTIES: FROM STABILISATION TO CRISIS
Забележка: предстои публикуване

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Финанси" при УНСС в партньорство с Бургаския свободен университет
Автор/и: доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 5
Тема: Дефлацията в Еврозоната - рискове и възможни решения
Забележка: доклад, предстои публикуване в сборник

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Гергана Илиева Михайлова-Борисова
Заглавие: Банковата ефективност и икономическият растеж в условията на паричния съвет в България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 02
Общ брой страници: 151
Страници от-до: 151
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка: монография

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : няма
Място на провеждане: „Новотел София“, гр. София
Организатор: b2b Media, Deloitte България и неправителствената организация „Клуб по управление на знания, иновации и стратегии”
Автор/и: Гергана Михайлова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 7
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 28.11.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 28.11.2013
Наименование на научния форум: Четвъртото издание на Международната конференция „Индустрия и иновации 2013”
Тема: Развитие на българската индустрия през последните двадесет години
Забележка: -

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : -
Наименование: проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Ръководител: Росен Кирилов
Колектив: академични наставници от различните катедри в УНСС
Описание: академичен наставник
Начало (дд.мм.гггг): 05.07.2013
Край (дд.мм.гггг): 31.12.2013
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: експертен съвет към "Държавна консолидационна компания" ЕАД
Място на провеждане: София
Организатор: ДКК
Роля в проявата /доказателства за участие/: съвет, подпомагане на изготвянето на позиция за прилагане на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на кредитни и финансови институции
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 11.11.2013
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: "Bank Stress-Testing. Lessons from Central, Eastern and Southeastern European Countries"
Автор/и: спазва се анонимността на автора
Доказателство: изплатен хонорар
Забележка: Икономически и социални алтернативи

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Гергана Илиева Михайлова-Борисова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: 4. "Банковата ефективност в България, международната финансова криза и дълговата криза в Еврозоната"
Списание/издателство/издание: списание "Икономически и социални алтернативи"
Място на публикуване (град, държава): УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 8
Забележка: реферирано списание, бр 4. 2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Гергана Илиева Михайлова-Борисова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: 5. „Банковата ефективност в България през периода 2007-2013г. : Приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)“
Списание/издателство/издание: списание "Диалог"
Място на публикуване (град, държава): Свищов, СА "Д. Ценов"
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 9
Забележка: реферирано списание,

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : няма номер
Място на провеждане: Велико Търново
Организатор: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Автор/и: Гергана Илиева Михайлова-Борисова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 10
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 30.10.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 30.10.2014
Наименование на научния форум: Конференция "Перспективи за развитието на българската икономика"", организирана от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Тема: "Банковата ефективност, измерена чрез метода "Анализ на стохастичната граница (SFA)"
Забележка: участие в конференция с публикуван доклад

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : няма номер
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова, Лъчезар Борисов
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 11
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Наименование на научния форум: Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени "Икономика на българия и ЕС-съвременни предизвикателства и подходи за решения"
Тема: Състояние на платежния баланс след въвеждането на паричния съвет в България
Забележка: участие в конференция с публикуван доклад

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : няма номер
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: Гергана Михайлова-Борисова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 10
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Наименование на научния форум: Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени "Икономика на българия и ЕС-съвременни предизвикателства и подходи за решения"
Тема: Фактори за изменението на банковата ефективност в България
Забележка: участие в конференция с публикуван доклад

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : ДО 02-302/18.12.08

Наименование: Състояние и проблеми на платежния баланс на Р България в контекста на членството в ЕС

Ръководител: доц. д-р Силвия Трифонова

Колектив: проф. Д.ик.н. Николай Неновски, проф. Д-р Трифон Трифонов, д-р Гергана Михайлова, докт. Драгомир Стефанов, докт. Фъодор Салмов

Описание: Събиране на входяща емпирична информация за състоянието на платежния баланс; анализ на състоянието на платежния баланс на страната за периода 1998-2008 година; проучване на влиянието на паричния съвет върху състоянието на платежния баланс. Подготовка

Начало: 01.01.2009

Край: 30.06.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Неновски, Н., Михайлова, Г., Иванов, М.

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Ефективност на българската банкова система през двайсетте години на ХХ век: приложение на метода DEA

Име на списание/издателство: Икономически изследвания, Агенция за икономически анализи и прогнози

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 36, 1-35

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: