Заместник-ръководител катедра
Катедра "Финанси"
Гергана Илиева Михайлова-Борисова

Доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова

Служебен E-mail: gmihaylova-borisova@unwe.bg
Личен E-mail: gerym@abv.bg
Телефон: (02) 8195 652
Кабинет: 2048
Консултации: Сряда – 9-12 часа;

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3006 Парична теория и парична политика -първо ниво Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3006 Парична теория и парична политика -първо ниво Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 3006 Парична теория и парична политика -първо ниво Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 3006 Парична теория и парична политика -първо ниво Финансов мениджмънт - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800