Ръководител катедра
Катедра "Регионално развитие"
Георги Бисеров Николов

Доц. д-р Георги Бисеров Николов

Служебен E-mail: gnikolov@unwe.bg
Личен E-mail: gbnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 218
Кабинет: П043
Консултации: Понеделник: 10:00-12:00, Вторник: 13:00-15:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 15.45 П037 Държавни политики и стратегии Регионално развитие бакалаври редовно 226 22600
Л сряда 17.45 - 21.00 П037 Електронно правителство Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 10.45 - 12.15 П037 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие бакалаври редовно 223 22300
Л четвъртък 12.30 - 14.00 П037 Регионален мениджмънт Регионално развитие бакалаври редовно 223 22300
Л петък 12.30 - 15.45 3008 Иновативно развитие на територията Администрация и управление бакалаври редовно 227 ИРТ
Л петък 12.30 - 15.45 3008 Иновативно развитие на територията Администрация и управление бакалаври редовно 228 ИРТ
Л петък 12.30 - 15.45 3008 Иновативно развитие на територията Администрация и управление бакалаври редовно 229 ИРТ
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 1085 Електронно правителство Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 1085 Регионални стратегии за развитие Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 16.45 П037 Държавни политики и стратегии Регионално развитие бакалаври дистанционно 934 93400
Л 16.3.2019 г. 11.00 - 18.45 22 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие - Пловдив бакалаври дистанционно 822 82200
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3037 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие бакалаври дистанционно 933 93300
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 П037 Иновативно развитие на територията Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 П037 Иновативно развитие на територията Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500