Ръководител катедра
Катедра "Регионално развитие"
Георги Бисеров Николов

Доц. д-р Георги Бисеров Николов

Служебен E-mail: gnikolov@unwe.bg
Личен E-mail: gbnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 218
Кабинет: П043
Консултации: Понеделник: 10:00-12:00, Вторник: 13:00-15:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
23.6.2019 г. 12.30 - 14.00 Преддипломен стаж Регионално развитие - Пловдив дистанционно бакалавър 822
26.6.2019 г. 12.00 - 14.00 П036 Децентрализация и местно самоуправление Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
26.6.2019 г. 12.00 - 14.00 П036 Държавни политики и стратегии Регионално развитие дистанционно бакалавър 934
26.6.2019 г. 12.00 - 14.00 П036 Иновативно развитие на територията Администрация и управление дистанционно бакалавър 935
26.6.2019 г. 12.00 - 14.00 П036 Децентрализация и местно самоуправление Регионално развитие редовно бакалавър 223
26.6.2019 г. 12.00 - 14.00 П036 Държавни политики и стратегии Регионално развитие редовно бакалавър 226
26.6.2019 г. 14.00 - 16.00 П036 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие редовно бакалавър 223
26.6.2019 г. 14.00 - 16.00 П036 Геоикономика и регионално развитие Администрация и управление редовно бакалавър 230
26.6.2019 г. 14.00 - 16.00 П036 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
26.6.2019 г. 16.00 - 17.00 П036 Преддипломен стаж Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
26.6.2019 г. 16.00 - 17.00 П036 Преддипломен стаж Регионално развитие редовно бакалавър 223
27.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Регионална икономика Публична администрация редовно бакалавър 224
27.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Регионална икономика Регионално развитие редовно бакалавър 226
28.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2118 Финансиране на регионални проекти Регионално развитие редовно бакалавър 223
28.6.2019 г. 15.00 - 17.00 П034 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 227
28.6.2019 г. 15.00 - 17.00 П034 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 228
28.6.2019 г. 15.00 - 17.00 П034 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 229
28.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2118 Регионален мениджмънт Регионално развитие редовно бакалавър 223
29.6.2019 г. 16.30 - 18.00 303 Геоикономика и регионално развитие Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732