Ръководител катедра
Катедра "Регионално развитие"
Георги Бисеров Николов

Доц. д-р Георги Бисеров Николов

Служебен E-mail: gnikolov@unwe.bg
Личен E-mail: gbnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 218
Кабинет: П043
Консултации: Понеделник: 10:00-12:00, Вторник: 13:00-15:00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 11.00 - 13.00 20 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие - Пловдив дистанционно бакалавър 822
26.5.2019 г. 11.00 - 13.00 20 Преддипломен стаж Регионално развитие - Пловдив дистанционно бакалавър 822
1.6.2019 г. 11.00 - 13.00 П036 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
1.6.2019 г. 13.00 - 14.00 П036 Преддипломен стаж Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
1.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3073 Електронно правителство Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 38
5.6.2019 г. 11.00 - 13.00 П037 Държавни политики и стратегии Регионално развитие редовно бакалавър 226
5.6.2019 г. 13.00 - 15.00 П037 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие редовно бакалавър 223
5.6.2019 г. 15.00 - 16.00 П037 Преддипломен стаж Регионално развитие редовно бакалавър 223
5.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П037 Електронно правителство Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 38
8.6.2019 г. 10.00 - 12.00 П036 Държавни политики и стратегии Регионално развитие дистанционно бакалавър 934
8.6.2019 г. 12.00 - 16.00 2005 Иновативно развитие на територията Администрация и управление дистанционно бакалавър 935
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3073 Регионални стратегии за развитие Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 38
11.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5007 Електронно правителство Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 38
11.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5007 Електронно правителство Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 38
14.6.2019 г. 12.00 - 14.00 П037 Регионален мениджмънт Регионално развитие редовно бакалавър 223
14.6.2019 г. 14.00 - 16.00 3075 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 227
14.6.2019 г. 14.00 - 16.00 3075 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 228
14.6.2019 г. 14.00 - 16.00 3075 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 229
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 5007 Регионални стратегии за развитие Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 38
17.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П037 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
17.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П037 Държавни политики и стратегии Регионално развитие дистанционно бакалавър 934
17.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П037 Конкурентоспособност на регионите Регионално развитие редовно бакалавър 223
17.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П037 Държавни политики и стратегии Регионално развитие редовно бакалавър 226
17.6.2019 г. 18.00 - 20.00 П037 Преддипломен стаж Регионално развитие редовно бакалавър 223
17.6.2019 г. 18.00 - 20.00 П037 Преддипломен стаж Регионално развитие дистанционно бакалавър 933
18.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П037 Регионален мениджмънт Регионално развитие редовно бакалавър 223
21.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П035 Иновативно развитие на територията Администрация и управление дистанционно бакалавър 935
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П038 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 227
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П038 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 228
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П038 Иновативно развитие на територията Администрация и управление редовно бакалавър 229