Членства

.Член на Съвета по регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
.Член на Съюза на учените в България;
.Член на Българска асоциация за регионални изследвания;
.Член на REGIONAL STUDIES ASSOCIATION (RSA), UK;
Експерт и консултант в областта на регионалния анализ, иновативното развитие на територията и регионалната икономика.